Restauren els murals del segle XIV de la parròquia de Santa Maria de Puigcerdà

Les tres pintures murals de la parròquia de Santa Maria de Puigcerdà, atribuïdes a Guillem de Manresa i datades de mitjans del segle XIV, han estat restaurades mitjançant la tècnica original, una dissolució aquosa de pigments aplicats sobre un enguixada de morter fresc. Es tracta d'un conjunt de tres grans pintures que ocupen una de les parets de la tercera capella lateral del racó nord de la parròquia, antic convent dels dominics. L'estat de conservació de les pintures era precari a causa de la humitat procedent del terra.
Restauren els murals del segle XIV de la parròquia de Santa Maria de Puigcerdà
Puigcerdà

Restauren els murals del segle XIV de la parròquia de Santa Maria de Puigcerdà

Les tres pintures murals de la parròquia de Santa Maria de Puigcerdà, atribuïdes a Guillem de Manresa i datades de mitjans del segle XIV, han estat restaurades mitjançant la tècnica original, una dissolució aquosa de pigments aplicats sobre un enguixada de morter fresc. Es tracta d'un conjunt de tres grans pintures que ocupen una de les parets de la tercera capella lateral del racó nord de la parròquia, antic convent dels dominics. L'estat de conservació de les pintures era precari a causa de la humitat procedent del terra.
Actualitzat
Una de les pintures és de tipus oriental, estructurada com un tapís i amb corones singulars que envolten una paret de lleons alats. La segona, i més gran, representa l'arbre de la vida, la meditació sobre Jesús crucificat i el poder de la seva sang. El tercer mural mostra tres escenes de la vida de Sant Pere Màrtir.