REPORTATGE: La Garrotxa regularà el pas de motos i quads per camins forestals després de les pressions dels alcaldes

Montagut i Oix (ACN).- La Garrotxa és un dels indrets preferits per aquells que practiquen esports de motor al tractar-se d'una comarca amb molta muntanya. Aquestes activitats, però, generen tensions amb alguns propietaris, que sostenen que fan soroll i els camins queden malmesos. La normativa vigent contempla sancions per aquells motoristes que circulin per corriols, camps a través o camins privats, però la titularitat de les vies no sempre és tan clara. Des de fa anys, els ajuntaments reclamen que es consensuïn uns criteris a través d'una comissió comarcal, que finalment es constituirà en breu. L'any passat es van tramitar 58 expedients sancionadors de circulació motoritzada a la Garrotxa, la majoria motos i alguns quads.
REPORTATGE: La Garrotxa regularà el pas de motos i quads per camins forestals després de les pressions dels alcaldes

REPORTATGE: La Garrotxa regularà el pas de motos i quads per camins forestals després de les pressions dels alcaldes

Montagut i Oix (ACN).- La Garrotxa és un dels indrets preferits per aquells que practiquen esports de motor al tractar-se d'una comarca amb molta muntanya. Aquestes activitats, però, generen tensions amb alguns propietaris, que sostenen que fan soroll i els camins queden malmesos. La normativa vigent contempla sancions per aquells motoristes que circulin per corriols, camps a través o camins privats, però la titularitat de les vies no sempre és tan clara. Des de fa anys, els ajuntaments reclamen que es consensuïn uns criteris a través d'una comissió comarcal, que finalment es constituirà en breu. L'any passat es van tramitar 58 expedients sancionadors de circulació motoritzada a la Garrotxa, la majoria motos i alguns quads.