Reincorporació dels llocs de treball a Neolectra Aran i Carboneco a la localitat aranesa de Les

Les (ACN).- La direcció de Sandton ha comunicat als treballadors de les empreses de Les, Neoelectra Aran i Carboneco, així com a la plantilla de Aliaga, a Terol, l'ocupació efectiva dels treballadors que es trobaven amb permís retribuït. En aquest sentit, dilluns 18 de maig, tots es reincorporaran al seu lloc de treball per anar posant a punt les instal·lacions, fer les proves amb els motors de gas amb la previsió que a data 1 de Juny reiniciïn l'activitat completa. Aquesta activitat es preveu que sigui de 12 hores diàries per aprofitar les hores on la producció elèctrica és rentable. La direcció de Sandton ha resolt satisfactòriament els contractes per assegurar el subministrament de gas.
Reincorporació dels llocs de treball a Neolectra Aran i Carboneco a la localitat aranesa de Les

Reincorporació dels llocs de treball a Neolectra Aran i Carboneco a la localitat aranesa de Les

Les (ACN).- La direcció de Sandton ha comunicat als treballadors de les empreses de Les, Neoelectra Aran i Carboneco, així com a la plantilla de Aliaga, a Terol, l'ocupació efectiva dels treballadors que es trobaven amb permís retribuït. En aquest sentit, dilluns 18 de maig, tots es reincorporaran al seu lloc de treball per anar posant a punt les instal·lacions, fer les proves amb els motors de gas amb la previsió que a data 1 de Juny reiniciïn l'activitat completa. Aquesta activitat es preveu que sigui de 12 hores diàries per aprofitar les hores on la producció elèctrica és rentable. La direcció de Sandton ha resolt satisfactòriament els contractes per assegurar el subministrament de gas.