Quatre de cada deu espanyols veuen "innecessari" incorporar més immigrants al mercat de treball

El 43% dels espanyols consideren innecessari que entrin més immigrants a Espanya per tal que l'economia continuï creixent. Aquesta és una de les conclusions que s'extreu d'un informe de l'empresa Append, especialitzada en la investigació de mercats. L'estudi també confirma que tres quartes parts dels espanyols vinculen la immigració amb la inseguretat ciutadana i que un 32% afirma directament que l'arribada d'estrangers és un risc per a Espanya. Aquestes opinions majoritàries contrasten amb els informes oficials que alerten que el creixement de l'economia espanyola depèn, en gran part, de l'aportació dels immigrants.
Quatre de cada deu espanyols veuen "innecessari" incorporar més immigrants al mercat de treball
Logronyo

Quatre de cada deu espanyols veuen "innecessari" incorporar més immigrants al mercat de treball

El 43% dels espanyols consideren innecessari que entrin més immigrants a Espanya per tal que l'economia continuï creixent. Aquesta és una de les conclusions que s'extreu d'un informe de l'empresa Append, especialitzada en la investigació de mercats. L'estudi també confirma que tres quartes parts dels espanyols vinculen la immigració amb la inseguretat ciutadana i que un 32% afirma directament que l'arribada d'estrangers és un risc per a Espanya. Aquestes opinions majoritàries contrasten amb els informes oficials que alerten que el creixement de l'economia espanyola depèn, en gran part, de l'aportació dels immigrants.
Actualitzat
L'estudi d'Append conclou que la societat espanyola és poc permeable a anuncis com el de l'Institut d'Estudis Autonòmics de Catalunya, que ha assegurat que el mercat espanyol ha d'incorporar prop de 4 milions d'immigrants d'aquí al 2020 per poder cobrir les demandes del mercat de treball. L'Institut argumentava que feia falta aquest incremenet per compensar la reducció de població activa, un descens provocat per l'envelliment i la baixa natalitat.

Al marge d'aquests anuncis, i del fet que Espanya ha estat tradicionalment una destinació d'immigrants, només la meitat dels enquestats són partidaris de la llibertat total de les persones de viure i treballar en qualsevol país, sigui quin sigui el seu origen. Les dones i els col·lectius amb menys formació acadèmica són els grups de població que més rebutgen l'arribada de més immigrants.

Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'1 de gener del 2006 estaven censats a Espanya gairebé 3,9 milions d'immigrants. A aquesta xifra s'hi poden afegir les estimacions de SOS Racisme, que situa la població "sense papers" en una forquilla d'entre 735.000 i 1,3 milions de persones.