Prorrogada la suspensió del règim sancionador d'infraccions en l'àmbit de l'esport recollit en la Llei de simplificació normativa

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat un decret llei per modificar la disposició addicional tercera de la Llei de simplificació i millorament de la regulació normativa. Mitjançant la disposició, es va suspendre fins a l'1 de gener de 2013 l'entrada en vigor del règim sancionador aplicable a determinades infraccions administratives de l'àmbit de l'esport, amb la finalitat de facilitar l'adaptació del sector dels tècnics i professionals de les activitats físiques i esportives al nou context normatiu. Amb el decret llei aprovat, el Govern prorroga fins a l'1 de gener de 2015 l'entrada en vigor del règim sancionador, perquè es vol continuar facilitant durant un període de temps més ampli l'adaptació al nou text legal.
Prorrogada la suspensió del règim sancionador d'infraccions en l'àmbit de l'esport recollit en la Llei de simplificació normativa

Prorrogada la suspensió del règim sancionador d'infraccions en l'àmbit de l'esport recollit en la Llei de simplificació normativa

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat un decret llei per modificar la disposició addicional tercera de la Llei de simplificació i millorament de la regulació normativa. Mitjançant la disposició, es va suspendre fins a l'1 de gener de 2013 l'entrada en vigor del règim sancionador aplicable a determinades infraccions administratives de l'àmbit de l'esport, amb la finalitat de facilitar l'adaptació del sector dels tècnics i professionals de les activitats físiques i esportives al nou context normatiu. Amb el decret llei aprovat, el Govern prorroga fins a l'1 de gener de 2015 l'entrada en vigor del règim sancionador, perquè es vol continuar facilitant durant un període de temps més ampli l'adaptació al nou text legal.