Problemes amb l'intercanvi d'historials de pacients entre els hospitals i els CAP

La millora de la sanitat també passa per millorar els sistemes informàtics. La Generalitat vol que a partir de l'any 2008 els metges puguin consultar tots els historials clínics dels pacients a través dels ordinadors. Ara només ho poden fer en alguns casos, perquè el sistema informàtic que utilitza la sanitat pública no és compatible amb el que fan servir alguns dels centres proveïdors de dades.
Problemes amb l'intercanvi d'historials de pacients entre els hospitals i els CAP
Barcelona

Problemes amb l'intercanvi d'historials de pacients entre els hospitals i els CAP

La millora de la sanitat també passa per millorar els sistemes informàtics. La Generalitat vol que a partir de l'any 2008 els metges puguin consultar tots els historials clínics dels pacients a través dels ordinadors. Ara només ho poden fer en alguns casos, perquè el sistema informàtic que utilitza la sanitat pública no és compatible amb el que fan servir alguns dels centres proveïdors de dades.
Actualitzat
Cada vegada és més habitual a les consultes mèdiques que el metge tingui accés a la història clínica dels pacients a través de l'ordinador. Però la informatització de la sanitat pública s'ha desenvolupat sense preveure la connexió entre els diferents centres proveïdors.

A Badalona, la meitat dels centres d'atenció primària pertanyen a un consorci sanitari que també gestiona l'hospital municipal i comparteixen la història clínica dels pacients. L'altra meitat de la primària pertany a l'Institut Català de la Salut, el principal proveïdor del Departament de Salut, que també és el titular de l'Hospital de Can Ruti. Si un pacient de la primària de l'ICS va a l'Hospital Municipal, el metge que l'atén no pot accedir al seu historial clínic, perquè no estan connectats. I el mateix passaria a la inversa.

La tecnologia actual permet la digitalització de tot tipus de proves: radiografies, ressonàncies, proves de fons d'ull, electrocardiogrames, etc. Però la consulta d'aquesta informació només és possible actualment entre centres sanitaris d'un mateix grup proveïdor, perquè la interconnexió no s'havia plantejat d'origen. El Departament de Salut desenvolupa ara el programa Història Clínica Compartida, però això no serà una realitat fins al 2008.