Presenten el llibre "Història econòmica de les fires de Catalunya"

El conseller de Comerç, Turisme i Consum, Pere Esteve, ha presentat el llibre "Història econòmica de les fires de Catalunya" a la seu de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), on ha avançat que l'impacte global de les fires a Catalunya l'any 2002, les últimes dades conegudes, va ser de més de 1.000 milions d'euros. L'obra, elaborada pel catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat Pompeu Fabra Albert Carreras, juntament amb Lídia Torra, mostra la importància de les fires en el desenvolupament econòmic de Catalunya, a través de l'estudi de l'evolució firal des del seus inicis.
Presenten el llibre "Història econòmica de les fires de Catalunya"
Catalunya

Presenten el llibre "Història econòmica de les fires de Catalunya"

El conseller de Comerç, Turisme i Consum, Pere Esteve, ha presentat el llibre "Història econòmica de les fires de Catalunya" a la seu de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), on ha avançat que l'impacte global de les fires a Catalunya l'any 2002, les últimes dades conegudes, va ser de més de 1.000 milions d'euros. L'obra, elaborada pel catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat Pompeu Fabra Albert Carreras, juntament amb Lídia Torra, mostra la importància de les fires en el desenvolupament econòmic de Catalunya, a través de l'estudi de l'evolució firal des del seus inicis.
A banda de Pere Esteve, a la presentació també hi ha assistit el director general de Comerç, Raimon Serret, el degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Xavier Freixas, i el vicerector de Relacions Institucionals i secretari general de la Universitat Pompeu Fabra, Tomàs de Montagut. El conseller Esteve ha aprofitat l'ocasió per demanar "la col·laboració de les universitats per afavorir el futur desenvolupament de les fires a Catalunya". Segons el conseller, "és molt important fer una reflexió sobre l'evolució que ha d'experimentar el món firal a Catalunya i, en aquest sentit, el Departament espera comptar amb la implicació de la universitat". L'activitat firal representa un gran motor de l'economia pel seu efecte multiplicador, que incideix directament en les economies locals. Segons un estudi elaborat per la Direcció General de Comerç, l'impacte global de les fires per a l'economia va ser de 1.096,10 milions d'euros l'any 2002. Aquell any l'activitat firal a Catalunya va generar una despesa directa en béns i serveis superior als 700 milions d'euros, cosa que representa un increment del 18% respecte a l'any 2000. Pel que fa a la despesa induïda a la resta de sectors (restauració i hostaleria, transport i construcció, entre d'altres) l'any 2002 va ser de 383,42 milions d'euros. Aquestes xifres constaten el gran dinamisme del sector firal, que se situa entre les activitats econòmiques amb més capacitat d'induir increments a la producció, en sectors com la restauració, l'hostaleria, el transport o la construcció. L'any 2004, Catalunya acull la celebració de prop de 400 fires de les quals, la majoria són d'àmbit local i comarcal. Del total de fires, el 50% tenen lloc a les comarques de Barcelona; el 17%, a les de Girona; el 18%, a Lleida, i el 15%, a Tarragona. La primera anàlisi de l'evolució de les fires a Catalunya El llibre "Història econòmica de les fires de Catalunya", editat pel Departament de Comerç, Turisme i Consum, és el resultat d'un treball de recerca que té per objectiu documentar la importància de les fires en el desenvolupament econòmic de Catalunya, mitjançant l'estudi de l'evolució de l'activitat firal des dels seus orígens fins al segle XI. L'obra introdueix els esdeveniments històrics que més han influït en l'expansió econòmica dels municipis i comarques. Per exemple, s'explica el procés de consolidació de les fires durant l'època medieval i el naixement de la fira de Barcelona a principis del segle XIX, entre altres referents de la història. D'altra banda, el llibre explica les diferents etapes de l'activitat firal i el seu origen, com ara l'aparició de la primera fira documentada a la Seu d'Urgell o el naixement de Fira de Barcelona. El treball incorpora també dades estadístiques que constaten l'evolució en les tendències d'aquest sector a Catalunya des de l'any 1853. Entre les principals conclusions de l'obra, destaca, especialment, la importància de la celebració de fires pel desenvolupament econòmic de Catalunya. També l'activitat firal com a motor permanent de progrés econòmic i de dinamització dels municipis. Segons s'exposa a les conclusions, les fires representen un important factor de competitivitat entre les ciutats. En aquest sentit, han constituït el millor aparador de les novetats del mercat, amb una gran capacitat d'adaptació als canvis econòmics. També contribueixen en l'impuls del comerç, en la creació de nous mercats i en una millor assignació dels recursos.