Posar fi a la vida: entre la dignitat i la il·legalitat

L'eutanàsia i el suïcidi assistit són pràctiques castigades pel Codi Penal a Espanya i poden comportar penes de presó
Posar fi a la vida: entre la dignitat i la il·legalitat

Posar fi a la vida: entre la dignitat i la il·legalitat

L'eutanàsia i el suïcidi assistit són pràctiques castigades pel Codi Penal a Espanya i poden comportar penes de presó
Redacció Actualitzat
Unitat de cures pal·liatives d'un hospital (Font: Reuters)

Unitat de cures pal·liatives d'un hospital (Font: Reuters)

La perspectiva d'un final de vida llarg i penós fa que molts ciutadans vulguin decidir per ells mateixos com i quan morir. S'ha de distingir entre l'eutanàsia i el suïcidi assistit, a Espanya castigats amb penes de presó per l'article 143 del Codi Penal, i les cures pal·liatives, sobre les quals PP i Ciutadans han pactat una llei que les garanteix. La sedació terminal és la pràctica més extrema a la qual es pot arribar legalment. 

Aquestes són les definicions que en fa el Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya en l'Informe sobre l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi

Què és l'eutanàsia?

Terme provinent del grec Eu-Thanatos (bona mort). Consisteix en l'administració -normalment per part d'un metge- d'un o diversos fàrmacs amb efecte letal a un malalt que vol evitar el patiment físic o psíquic provocat per una malaltia incurable. El malalt ho sol·licita de manera conscient, voluntària i autònoma després d'haver expressat reiteradament el seu desig de morir. 

L'eutanasia és sempre activa i d'acord amb la voluntat de la persona, requisit imprescindible per distingir l'eutanàsia de l'homicidi. 

Un malalt pot negar-se a rebre el tractament que li proposa el metge, després de rebre tota la informació, i això no és considerat eutanàsia.

Què és el suïcidi assistit?

Es diferencia de l'eutanàsia perquè l'assistent presta "l'ajuda necessària", segons diu el Codi Penal, per exemple ajudant el malalt a aconseguir els fàrmacs per finalitzar la seva vida. És la mateixa persona que pateix una malaltia irreversible qui s'administra ell mateix la substància. Quan és un metge qui l'ajuda, es diu que és un suïcidi medicament assistit.

Què són les cures pal·liatives?

Són les cures i tractaments que s'ofereixen a les persones que pateixen una malaltia en fase avançada terminal per ajudar-les a millorar la qualitat de vida. També es dona suport psicològic i ajut social als seus familiars. Cal assegurar que les persones que fan una sol·licitud d'eutanàsia han rebut la informació i l'oferiment d'aquestes cures pal·liatives.

Segons l'associació Dret a Morir Dignament, el metge de capçalera dels Centres d'Atenció Primària és qui donarà la informació de com demananar-les.

Què és la sedació terminal?

L'administració de fàrmacs per aconseguir l'alleujament, impossible d'obtenir d'una altra manera, del patiment físic i/o psicològic d'un malalt terminal a través de reduir la consciència de manera suficientment profunda i previsiblement irreversible. La mort del pacient es preveu molt pròxima i cal un consentiment implícit, explícit o delegat.

No és eutanàsia ja que l'objectiu no és la mort.

 

 

NOTÍCIES RELACIONADES

VÍDEOS RELACIONATS