Nova versió de l'Acrobat

Aquesta actualització ofereix millores com una integració web més estreta o un suport de protocols estàndards que connecten formularis en Format Document Portàtil (PDF) amb bases de dades d'intercanvi de dades més senzill. La major funcionalitat basada en el web permet els usuaris revisar i compartir documents a través d'Internet, incloent comentaris en aquests documents que són accessibles pels altres internautes que ho visualitzen.
Nova versió de l'Acrobat
El programa per llegir documents

Nova versió de l'Acrobat

Aquesta actualització ofereix millores com una integració web més estreta o un suport de protocols estàndards que connecten formularis en Format Document Portàtil (PDF) amb bases de dades d'intercanvi de dades més senzill. La major funcionalitat basada en el web permet els usuaris revisar i compartir documents a través d'Internet, incloent comentaris en aquests documents que són accessibles pels altres internautes que ho visualitzen.
Actualitzat
La companyia Adobe ha anunciat avui la disponibilitat de la versió 5.0 del seu programa Acrobat al mercat nord-americà, i ha iniciat la comercialització de l'eina en versió espanyola a finals del maig vinent, segons ha assenyalat el director de Màrqueting de la filial local, Miguel Bada. De la mateixa manera, la companyia iniciarà la venda de forma immediata a tot el món de l'aplicació Content Server 2.0, que permet editors i distribuïdors de continguts en línia protegir i comercialitzar llibres electrònics en PDF. Aquest programari permet els usuaris assegurar la seva propietat intel·lectual i controlar els drets digitals i la seva distribució. També ofereix la possibilitat d'atorgar drets i permisos de còpia, impressió o accés de terceres persones als llibres electrònics comercialitzats.