Nou impuls a la lluita contra la plaga del cargol poma i a la millora de la biodiversitat al Delta de l'Ebre

Nou impuls a la lluita contra la plaga del cargol poma i a la millora de la biodiversitat al Delta de l'Ebre

Nou impuls a la lluita contra la plaga del cargol poma i a la millora de la biodiversitat al Delta de l'Ebre

ACN Barcelona.-El Govern ha autoritzat el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a concedir una subvenció directa per valor de 260.381,34 euros als membres del grup seleccionat d'acord amb l'Ordre ARP\/296\/2015, de 17 de setembre, per dur a terme actuacions per a la conservació de la biodiversitat i lluita contra espècies invasores, com és el cas del cargol poma, i que s'inscriuen en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020. La sol·licitud de subvenció presentada enguany pel grup seleccionat en relació amb la segona anualitat del projecte mediambiental, ha estat per un import total de 456.809,39 euros, del qual un 57% del finançament anirà a càrrec del pressupost d'Agricultura i el 43% restant anirà a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

En concret, l'acord aprovat aquest dimarts pel Govern autoritza el Departament d'Agricultura a concedir una subvenció directa als membres del grup seleccionat per un import de 260.381,34 euros, per dur a terme actuacions per a la conservació de la biodiversitat i lluita contra espècies invasores executades entre el 16 d'octubre del 2016 al 15 d'octubre del 2017, per al control i eradicació del cargol poma i la millora de la biodiversitat al Delta de l'Ebre. L'import total de subvenció presentada assoleix els 456.809,39 euros, dels quals el 57% els assumirà Agricultura.Alhora, Forestal Catalana S.A., com a membre del grup i, en tant que mitjà propi de la Generalitat, també executa actuacions del projecte mediambiental esmentat a través del corresponent encàrrec de gestió cofinançat, per un import de 593.038,72 euros. Així doncs, i juntament amb l'encàrrec de gestió a Forestal Catalana S.A., l'import total destinat a l'execució de les actuacions de la segona anualitat del projecte mediambiental executat pel grup és de 1.049.848,11 euros.