Només un de cada deu restaurants barcelonins compleix la llei de política lingüística

A la ciutat de Barcelona, els restaurants que compleixen la llei de política lingüística són poc més del 10%, i al conjunt de Catalunya, el 57,1%. La resta d'establiments no tenen en català la rotulació, la carta, el menú exterior o el menú entregat al client. Aquests són els resultats del Dictamen del Ple del Consell Social de la Llengua Catalana en el seu informe sobre el 2005. Pel Consell, el sector de la restauració és, "sens dubte", un dels que més atenció haurien de rebre per part dels responsables de Política Lingüística.
Només un de cada deu restaurants barcelonins compleix la llei de política lingüística
Barcelona

Només un de cada deu restaurants barcelonins compleix la llei de política lingüística

A la ciutat de Barcelona, els restaurants que compleixen la llei de política lingüística són poc més del 10%, i al conjunt de Catalunya, el 57,1%. La resta d'establiments no tenen en català la rotulació, la carta, el menú exterior o el menú entregat al client. Aquests són els resultats del Dictamen del Ple del Consell Social de la Llengua Catalana en el seu informe sobre el 2005. Pel Consell, el sector de la restauració és, "sens dubte", un dels que més atenció haurien de rebre per part dels responsables de Política Lingüística.
Actualitzat
L'estudi s'ha dut a terme en 554 restaurants de Catalunya i ha detectat que el "punt dèbil" és el menú, tant el que s'entrega al client com l'exterior, que en més del 30% dels establiments no està redactat en català. La rotulació exterior és l'aspecte que més compleix la normativa. En la carta entregada al client, l'estudi observa que cada vegada més el català conviu amb altres llengües, ja que en la majoria d'establiments està redactada en català i altres llengües com el castellà i l'anglès.

Pel que fa als coneixements de català del personal, tot i que els nivells d'adeqüació en tots els perfils plantejats superen el 60%, l'estudi considera que el coneixement del català en alguns casos és insuficient entre el que redacta el menú i el personal de reserva i acollida. El director o propietari és el que té un major nivell de la llengua, amb un 84,4% dels casos, mentre que en el cas del redactor del menú és d'un 62,8%. L'informe explicita, però, que "la contínua arribada de treballadors d'origen immigrant en aquest tipus d'establiments no sembla que faciliti la millora d'aquestes estadístiques". En aquest sentit, l'estudi remarca que el 19,1% de restaurants declaren l'existència d'incentius per aprendre el català i en un terç es preveu el coneixement de la llengua per a la contractació de personal.

En l'atenció al client, en el 58,7% dels restaurants asseguren atendre per defecte en català, mentre que només un 21,7% ho fa en castellà. Només el 8,2% troba inconvenients a fer servir el català.