Només el 63% d'ens locals han lliurat els seus comptes del 2005 a la Sindicatura de Comptes

Barcelona (ACN).- Només el 63% dels ens locals de Catalunya han enviat la informació sobre els seus comptes liquidats l'any 2005 a la Sindicatura de Comptes, segons ha denunciat aquest òrgan de control extern. La Sindicatura ha tramès al Parlament l'informe del Compte general de les corporacions locals, un recull dels comptes de tots els ens locals. L'informe constata que el nivell de compliment en la tramesa dels comptes per part dels ajuntaments ha patit una important davallada respecte l'any anterior, quan va ser del 77%, tot i que no hi aporta cap raó objectiva que sigui determinant. La llei obliga als ens locals a presentar a la Sindicatura els comptes abans del 15 d'octubre de l'any següent.
Només el 63% d'ens locals han lliurat els seus comptes del 2005 a la Sindicatura de Comptes

Només el 63% d'ens locals han lliurat els seus comptes del 2005 a la Sindicatura de Comptes

Barcelona (ACN).- Només el 63% dels ens locals de Catalunya han enviat la informació sobre els seus comptes liquidats l'any 2005 a la Sindicatura de Comptes, segons ha denunciat aquest òrgan de control extern. La Sindicatura ha tramès al Parlament l'informe del Compte general de les corporacions locals, un recull dels comptes de tots els ens locals. L'informe constata que el nivell de compliment en la tramesa dels comptes per part dels ajuntaments ha patit una important davallada respecte l'any anterior, quan va ser del 77%, tot i que no hi aporta cap raó objectiva que sigui determinant. La llei obliga als ens locals a presentar a la Sindicatura els comptes abans del 15 d'octubre de l'any següent.