Només 38 catalans de cada mil donen sang

Només 38 catalans de cada mil donen sang
La mitjana europea és de 44 per mil

Només 38 catalans de cada mil donen sang

Actualitzat
A Catalunya donen sang poc més de 38 habitants de cada mil per any. La mitjana a la resta d'Europa és de 44. El Departament de Sanitat vol que l'any 2003 a Catalunya s'arribi al 40 per mil de donacions, l'única manera de fer front a les necessitats que genera l'envelliment i també l'increment de l'activitat quirúrgica i els trasplantaments. Per això s'ha començat una nova campanya, per arribar a aquest nivell d'autosuficiència. En els últims anys ha anat creixent el nombre de donants a Catalunya, especialment del 99 al 2000. Però aquest creixement encara és insuficient per als objectius que es persegueixen: que no hi hagi cap moment de col·lapse en què falti sang. És a les grans ciutats on precisament costa més trobar donants. Les comarques catalanes amb un índex més elevat de donacions són la Garrotxa, el Solsonès, l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany, a més del Gironès. Entre les que en tenen menys hi ha el Baix Llobregat i el Montsià. El Barcelonès, el Tarragonès i el Segrià estan al voltant de la mitjana.