Només 32 dels 2.000 aparells de bronzejat inspeccionats a Catalunya presenten irregularitats

La Generalitat ha obert en els últims dos anys 32 expedients sancionadors en centres que no complien la normativa sobre bronzejat artificial. En total s'han precintat 17 màquines de rajos ultraviolats perquè podien suposar un perill per a la salut dels usuaris. Catalunya va ser la primera comunitat a desenvolupar la normativa per controlar que les màquines de sol artificial fossin les adequades. Les inspeccions han evidenciat que la majoria dels centres compleixen, però encara hi ha feina per fer.
Només 32 dels 2.000 aparells de bronzejat inspeccionats a Catalunya presenten irregularitats
Barcelona

Només 32 dels 2.000 aparells de bronzejat inspeccionats a Catalunya presenten irregularitats

La Generalitat ha obert en els últims dos anys 32 expedients sancionadors en centres que no complien la normativa sobre bronzejat artificial. En total s'han precintat 17 màquines de rajos ultraviolats perquè podien suposar un perill per a la salut dels usuaris. Catalunya va ser la primera comunitat a desenvolupar la normativa per controlar que les màquines de sol artificial fossin les adequades. Les inspeccions han evidenciat que la majoria dels centres compleixen, però encara hi ha feina per fer.
Actualitzat
Actualment hi ha gairebé 1.600 establiments de bronzejat inscrits al registre de la Generalitat, un 60% més que l'any passat. Tot i això, l'Agència Catalana de Consum calcula que hi pot haver més d'un miler de màquines de rajos solars no controlades i que poden comportar riscos com cremades o lesions oculars.

El registre d'un centre implica la revisió de l'equipament per assegurar que compleixi les normes de seguretat i d'informació a l'usuari. És, per tant, una garantia per a l'usuari, ja que els aparells han de passar revisions anuals i es distingeixen amb un adhesiu de color groc.

L'Agència Catalana de Consum i les entitats de control han inspeccionat més de 2.000 aparells solars des que va entrar en vigor la normativa de control, a finals del 2003. Només en 17 casos s'ha hagut de precintar l'aparell. Mentre que l'any passat més de la meitat dels centres no complien amb la normativa, en les inspeccions portades a terme aquest any l'incompliment de normes s'ha reduït a un de cada tres.

L'Agència també ha detectat 389 infraccions que es consideren greus tot i que no comporten riscos directes com problemes d'escalfament de les màquines, que tinguin superfícies massa tallants o que no hi hagi una persona amb la titulació necessària al local.

Els defectes lleus, se n'han trobat 96, estan relacionats amb falta d'informació. Al marge de les inspeccions que la Generalitat fa d'ofici s'han registrat quatre denúncies d'usuaris, la majoria precisament vinculades amb la falta d'informació.