Neix Eurecos, societat immobiliària per a l'economia social catalana

Barcelona.- Eurecos, societat immobiliària participada per entitats mutualistes i cooperativistes europees, s'ha constituït aquesta setmana a Barcelona amb la vocació de donar respostes a les 'necessitats de desenvolupament de l'economia social catalana'. La societat està formada, inicialment, per cinc socis : les mútues d'assegurances franceses Maif i Macif, la seva filial espanyola Atlantis, la cooperativa Abacus i el banc Crédit Coopératif. Es preveu l'entrada d'algun soci més abans que acabi l'any. Eurecos s'ha dotat inicialment d'un capital de 7,5 milions d'euros, que s'ampliarà a 10 al llarg del 2008, per incorporació de nous socis, i a 20 milions d'euros en el 2009.
Neix Eurecos, societat immobiliària per a l'economia social catalana

Neix Eurecos, societat immobiliària per a l'economia social catalana

Barcelona.- Eurecos, societat immobiliària participada per entitats mutualistes i cooperativistes europees, s'ha constituït aquesta setmana a Barcelona amb la vocació de donar respostes a les 'necessitats de desenvolupament de l'economia social catalana'. La societat està formada, inicialment, per cinc socis : les mútues d'assegurances franceses Maif i Macif, la seva filial espanyola Atlantis, la cooperativa Abacus i el banc Crédit Coopératif. Es preveu l'entrada d'algun soci més abans que acabi l'any. Eurecos s'ha dotat inicialment d'un capital de 7,5 milions d'euros, que s'ampliarà a 10 al llarg del 2008, per incorporació de nous socis, i a 20 milions d'euros en el 2009.