Multisignes edita el diccionari del llenguatge de signes en català en format cd

Barcelona.- Multisignes ha editat el diccionari del llenguatge de signes en català en format cd, una eina pensada per a l'administració pública. El diccionari s'ha editat tenint en compte tant en les persones sordes com les oients, i conté el vocabulari general i específic que s'utilitza en aquelles feines que requereixen una atenció al públic. Es presenta en format de compact disc interactiu, d'aquesta manera, la consulta és ràpida i, al ser visual, el seu aprenentatge és fàcil. L'usuari només ha de clicar la paraula que vol consultar i a través d'un vídeo pot veure la posició de les mans, l'expressió facial i els moviments de mans i braços per poder signar adequadament.
Multisignes edita el diccionari del llenguatge de signes en català en format cd

Multisignes edita el diccionari del llenguatge de signes en català en format cd

Barcelona.- Multisignes ha editat el diccionari del llenguatge de signes en català en format cd, una eina pensada per a l'administració pública. El diccionari s'ha editat tenint en compte tant en les persones sordes com les oients, i conté el vocabulari general i específic que s'utilitza en aquelles feines que requereixen una atenció al públic. Es presenta en format de compact disc interactiu, d'aquesta manera, la consulta és ràpida i, al ser visual, el seu aprenentatge és fàcil. L'usuari només ha de clicar la paraula que vol consultar i a través d'un vídeo pot veure la posició de les mans, l'expressió facial i els moviments de mans i braços per poder signar adequadament.