Multes de fins a 10.000 euros per als ciutadans que facin mal ús de la Devesa o causin danys als arbres

Girona (ACN).- El Pla d'Usos i Gestió de la Devesa, que pretén posar ordre en el parc urbà més gran de Catalunya, inclou un reglament amb sancions per als ciutadans que incompleixin les normes incloses en el nou document. El règim sancionador preveu multes de 1.000 a 10.000 euros per a aquelles activitats que es facin sense permís, per malmetre l'entorn natural, no netejar el parc després d'ocupar-lo per a qualsevol ús o per enfrontar-se a l'autoritat. A més, el mateix reglament, també inclou per a les sancions molt greus (de 3.000 a 10.000 euros) l'obligació per al ciutadà de pagar els desperfectes causats amb la seva acció dins el parc.
Multes de fins a 10.000 euros per als ciutadans que facin mal ús de la Devesa o causin danys als arbres

Multes de fins a 10.000 euros per als ciutadans que facin mal ús de la Devesa o causin danys als arbres

Girona (ACN).- El Pla d'Usos i Gestió de la Devesa, que pretén posar ordre en el parc urbà més gran de Catalunya, inclou un reglament amb sancions per als ciutadans que incompleixin les normes incloses en el nou document. El règim sancionador preveu multes de 1.000 a 10.000 euros per a aquelles activitats que es facin sense permís, per malmetre l'entorn natural, no netejar el parc després d'ocupar-lo per a qualsevol ús o per enfrontar-se a l'autoritat. A més, el mateix reglament, també inclou per a les sancions molt greus (de 3.000 a 10.000 euros) l'obligació per al ciutadà de pagar els desperfectes causats amb la seva acció dins el parc.