Milloren la senyalització de la C-37 entre Sant Salvador de Guardiola i Castellfollit del Boix

Sant Salvador de Guardiola (ACN).- El Departament de Política Territorial i Obres Públiques duu a terme una actuació de millora de la senyalització horitzontal i vertical en punts de la C-37 entre Sant Salvador de Guardiola i Castellfollit del Boix, al Bages. Les tasques consisteixen sobretot en l'adequació de la senyalització dels trams d'avançament per tal d'afavorir la seguretat viària. En concret l'àmbit de l'actuació s'estén en una longitud de catorze quilòmetres. L'actuació té com a objectiu l'adequació de la senyalització vertical i horitzontal pel que fa referència als trams d'avançament tenint en compte el traçat de la via, les limitacions de velocitat existents i la visibilitat disponible en cada zona.
Milloren la senyalització de la C-37 entre Sant Salvador de Guardiola i Castellfollit del Boix

Milloren la senyalització de la C-37 entre Sant Salvador de Guardiola i Castellfollit del Boix

Sant Salvador de Guardiola (ACN).- El Departament de Política Territorial i Obres Públiques duu a terme una actuació de millora de la senyalització horitzontal i vertical en punts de la C-37 entre Sant Salvador de Guardiola i Castellfollit del Boix, al Bages. Les tasques consisteixen sobretot en l'adequació de la senyalització dels trams d'avançament per tal d'afavorir la seguretat viària. En concret l'àmbit de l'actuació s'estén en una longitud de catorze quilòmetres. L'actuació té com a objectiu l'adequació de la senyalització vertical i horitzontal pel que fa referència als trams d'avançament tenint en compte el traçat de la via, les limitacions de velocitat existents i la visibilitat disponible en cada zona.