Milloren el transport públic entre Santa Susanna, Pineda de Mar i l'hospital de Calella

La Direcció General de Ports i Transports del Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha portat a terme diverses actuacions de millora de la comunicació, mitjançant transport públic de viatgers per carretera, entre Santa Susanna, Pineda de Mar i l'hospital comarcal de Calella, a la comarca del Maresme.
Milloren el transport públic entre Santa Susanna, Pineda de Mar i l'hospital de Calella
Santa Susanna / Pineda de Mar / Calella

Milloren el transport públic entre Santa Susanna, Pineda de Mar i l'hospital de Calella

La Direcció General de Ports i Transports del Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha portat a terme diverses actuacions de millora de la comunicació, mitjançant transport públic de viatgers per carretera, entre Santa Susanna, Pineda de Mar i l'hospital comarcal de Calella, a la comarca del Maresme.
D'una banda s'allarga fins a la població de Santa Susanna el servei que es presta, des de l'any passat, entre Pineda de Mar i l'hospital comarcal de Calella. D'aquesta manera, es garanteix l'accés, mitjançant transport públic, dels usuaris de Santa Susanna a aquest centre sanitari, al mateix temps que es milloren les comunicacions entre els municipis esmentats. Concretament, hi haurà 4 viatges més d'anada i tornada, de dilluns a divendres, entre Santa Susanna, Pineda de Mar i l'hospital de Calella. Els autobusos sortiran de Santa Susanna a les 7.30, 10.30, 12.30 i 16.30 hores, i de l'hospital de Calella, a les 10.00, 12.00, 16.00 i 19.00 hores. Tots s'afegeixen als 7 viatges d'anada i tornada que ja es fan entre Pineda de Mar i l'hospital de Calella. D'altra banda, s'han introduït tot un seguit de millores en les comunicacions internes a Pineda de Mar, per garantir l'accés, des de diversos nuclis del municipi, a la xarxa de transport interurbà. Concretament, s'ha millorat el servei amb l'hospital comarcal de Calella i amb l'estació de Renfe. L'increment i millora del servei és el resultat de l'acord assolit entre la Generalitat i els ajuntaments de Pineda de Mar i Santa Susanna.