Milloraran les instal·lacions del centre de tractament de residus Bufalvent de Manresa

La Conselleria de Medi Ambient i la Mancomunitat de Municipis del Bages han acordat treballar conjuntament per millorar les instal·lacions del centre de tractament de residus municipals de Bufalvent, al terme municipal de Manresa. S'ha firmat un conveni per import d'1,8 milions d'euros. L'objectiu és realitzar el desdoblament de l'accés al centre, fer la bassa pluvial, la nau de tractament, la restauració de la pedrera i la construcció d'una nau per a la recepció de residus procedents de deixalleries i recollida selectiva.
Milloraran les instal·lacions del centre de tractament de residus Bufalvent de Manresa
Manresa

Milloraran les instal·lacions del centre de tractament de residus Bufalvent de Manresa

La Conselleria de Medi Ambient i la Mancomunitat de Municipis del Bages han acordat treballar conjuntament per millorar les instal·lacions del centre de tractament de residus municipals de Bufalvent, al terme municipal de Manresa. S'ha firmat un conveni per import d'1,8 milions d'euros. L'objectiu és realitzar el desdoblament de l'accés al centre, fer la bassa pluvial, la nau de tractament, la restauració de la pedrera i la construcció d'una nau per a la recepció de residus procedents de deixalleries i recollida selectiva.
Actualitzat
L'acord, que serà vigent fins a finals del 2005, preveu una inversió d'1.803.038 euros i la Generalitat es compromet a finançar el cent per cent del projecte, així com a fer un seguiment de les actuacions. Aquestes actuacions s'emmarquen entre les previsions del Programa de Gestió de Residus Municipals 2001-2006. L'objectiu és clausurar aquells abocadors que no s'adeqüin a la normativa comunitària.