Més del 80% dels ens locals no ha retut el compte general del 2008 a la Sindicatura de Comptes

Barcelona (ACN).- Més del 80% dels ens locals no ha retut el compte general del 2008 a la Sindicatura de Comptes. La llei obliga les corporacions locals ha presentar el seu compte a la Sindicatura. En concret, el percentatge d'ens locals que ha retut el compte dins el termini legal establert ¿el 15 d'octubre- és del 18,30%, és a dir, 205 sobre un cens total de 1120. Aquest percentatge és del 18,08% per als ajuntaments; 13,04% per a les mancomunitats; 13,79 per a les entitats municipals descentralitzades; 34,15% per als consells comarcals i 50% per a diputacions provincials i entitats metropolitanes.
Més del 80% dels ens locals no ha retut el compte general del 2008 a la Sindicatura de Comptes

Més del 80% dels ens locals no ha retut el compte general del 2008 a la Sindicatura de Comptes

Barcelona (ACN).- Més del 80% dels ens locals no ha retut el compte general del 2008 a la Sindicatura de Comptes. La llei obliga les corporacions locals ha presentar el seu compte a la Sindicatura. En concret, el percentatge d'ens locals que ha retut el compte dins el termini legal establert ¿el 15 d'octubre- és del 18,30%, és a dir, 205 sobre un cens total de 1120. Aquest percentatge és del 18,08% per als ajuntaments; 13,04% per a les mancomunitats; 13,79 per a les entitats municipals descentralitzades; 34,15% per als consells comarcals i 50% per a diputacions provincials i entitats metropolitanes.