Més de la meitat de les empreses americanes bloquegen Facebook i Twitter

Utilitzar les xarxes socials en horari laboral no està gaire ben vist en moltes empreses. Als Estats Units, més de la meitat de les companyies tenen bloquejat l'accés a pàgines com Facebook o Twitter. Un estudi publicat per la consultora Robert Half Technology ha enquestat unes 1.400 empreses de més de 100 treballadors sobre la seva política al voltant de les xarxes socials. La majoria, el 54%, veten completament aquestes pàgines; un petit percentatge, al voltant del 10%, donen carta blanca als treballadors, i la resta permet l'ús de les xarxes socials sempre que sigui amb finalitats comercials o productives.
Més de la meitat de les empreses americanes bloquegen Facebook i Twitter
Washington

Més de la meitat de les empreses americanes bloquegen Facebook i Twitter

Utilitzar les xarxes socials en horari laboral no està gaire ben vist en moltes empreses. Als Estats Units, més de la meitat de les companyies tenen bloquejat l'accés a pàgines com Facebook o Twitter. Un estudi publicat per la consultora Robert Half Technology ha enquestat unes 1.400 empreses de més de 100 treballadors sobre la seva política al voltant de les xarxes socials. La majoria, el 54%, veten completament aquestes pàgines; un petit percentatge, al voltant del 10%, donen carta blanca als treballadors, i la resta permet l'ús de les xarxes socials sempre que sigui amb finalitats comercials o productives.
Actualitzat
La política de restingir l'accés a les pàgines de xarxes socials és habitual en forces empreses, no només al sector privat. L'ajuntament de Zuric, per exemple, va informar al mes de setembre que vetaria l'accés a les xarxes socials a tots els seus empleats, per tal de reduir els 3,36 milions d'accessos mensuals que es registraven des de les seves oficines.

De tota manera, no tothom ho veu així. Hi ha qui creu que obviar Facebook o Twitter com a eines de comunicació i promoció pot resultar negatiu per a les aspiracions comercials de moltes empreses. Alguns estudis, fins i tot, insisteixen que l'ús personal de les xarxes socials també pot augmentar la productivitat dels treballadors. El Departament de Gestió i Màrqueting de la Universitat de Melbourne, per exemple, assegura que els usuaris que "es distreuen" a internet "es concentren més i millor que aquells que no ho fan".