Més de la meitat de les dones en atur a Lleida tenen estudis secundaris i un 16,3% superiors o universitaris

Lleida (ACN).- La UGT de les Terres de Lleida ha denunciat les desigualtats existents en el mercat de treball entre ambdós sexes ja que actualment el 47% de les persones aturades a la demarcació (31.195) són dones (14.729). D'aquestes, un 28,7% (4.271) tenen entre 30 i 39 anys i unes 3.220 fa més de dos anys que estan inscrites com a demandants d'ocupació. També destaca que la meitat de les dones a l'atur a Lleida tenen estudis secundaris i unes 2.421 (un 16,3%) tenen estudis universitaris o superiors, gairebé doblant en formació als homes en situació d'atur. El 75% de les aturades lleidatanes estan registrades al sector serveis, que també és el que registra més atur entre els homes (un 42,39% del total).
Més de la meitat de les dones en atur a Lleida tenen estudis secundaris i un 16,3% superiors o universitaris

Més de la meitat de les dones en atur a Lleida tenen estudis secundaris i un 16,3% superiors o universitaris

Lleida (ACN).- La UGT de les Terres de Lleida ha denunciat les desigualtats existents en el mercat de treball entre ambdós sexes ja que actualment el 47% de les persones aturades a la demarcació (31.195) són dones (14.729). D'aquestes, un 28,7% (4.271) tenen entre 30 i 39 anys i unes 3.220 fa més de dos anys que estan inscrites com a demandants d'ocupació. També destaca que la meitat de les dones a l'atur a Lleida tenen estudis secundaris i unes 2.421 (un 16,3%) tenen estudis universitaris o superiors, gairebé doblant en formació als homes en situació d'atur. El 75% de les aturades lleidatanes estan registrades al sector serveis, que també és el que registra més atur entre els homes (un 42,39% del total).