Més de 600 persones han mort al Camp de Tarragona per causes atribuïbles al tabac entre els anys 1998 i 2001

Tarragona.- Un estudi efectuat per la Fundació Lliga Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA) posa de manifest que a les comarques del Camp de Tarragona durant el període entre els anys 1998 i 2001 han mort 672 persones per causes relacionades amb el consum de tabac. D'aquestes persones, n'hi ha hagut 317 que han mort de càncer, de les quals 282 eren homes, i les 35 restants eren dones. El càncer que més morts ha provocat, més de 200, ha estat el càncer de pulmó, seguit dels 32 casos de càncer de cavitat oral i faringe i els 26 per càncer de bufeta urinària. En els homes el tipus de càncer atribuïble al consum de tabac és majoritàriament el de pulmó, seguit pel de bufeta urinària; en canvi, en les dones, el tipus de càncer relacionat amb el consum de tabac amb més incidència és el de bufeta urinària, seguit del càncer de pàncrees. Les altres morts han estat per malalties de l'aparell respiratori, en 120 casos; malalties coronàries; en 104 persones; i malalties circulatòries, en les 131 persones restants.
Més de 600 persones han mort al Camp de Tarragona per causes atribuïbles al tabac entre els anys 1998 i 2001

Més de 600 persones han mort al Camp de Tarragona per causes atribuïbles al tabac entre els anys 1998 i 2001

Tarragona.- Un estudi efectuat per la Fundació Lliga Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA) posa de manifest que a les comarques del Camp de Tarragona durant el període entre els anys 1998 i 2001 han mort 672 persones per causes relacionades amb el consum de tabac. D'aquestes persones, n'hi ha hagut 317 que han mort de càncer, de les quals 282 eren homes, i les 35 restants eren dones. El càncer que més morts ha provocat, més de 200, ha estat el càncer de pulmó, seguit dels 32 casos de càncer de cavitat oral i faringe i els 26 per càncer de bufeta urinària. En els homes el tipus de càncer atribuïble al consum de tabac és majoritàriament el de pulmó, seguit pel de bufeta urinària; en canvi, en les dones, el tipus de càncer relacionat amb el consum de tabac amb més incidència és el de bufeta urinària, seguit del càncer de pàncrees. Les altres morts han estat per malalties de l'aparell respiratori, en 120 casos; malalties coronàries; en 104 persones; i malalties circulatòries, en les 131 persones restants.