Més de 10.000 hectàrees de cultiu s'han vist afectades per les pedregades a Catalunya durant la primavera

Lleida (ACN).- Les pedregades que han caigut a Catalunya durant la primavera, especialment des de principis de juny, han afectat un total de 10.553,20 hectàrees de cultius, majoritàriament cultius herbacis (7.548,96 ha), fruita dolça (2.575,20 ha), vinya (368,96 ha) i hortalisses (42,63 ha). Es tracta de dades facilitades per la companyia estatal Agroseguro, referents als cultius assegurats i obtinguts a partir dels expedients de sinistre que ha rebut l'asseguradora. Per contra, l'escassetat de pluges i l'augment de les temperatures han generat una situació de sequera que, des de principis d'any i fins al moment, ha provocat danys en 24.208,36 ha de cultius assegurats a Catalunya.
Més de 10.000 hectàrees de cultiu s'han vist afectades per les pedregades a Catalunya durant la primavera

Més de 10.000 hectàrees de cultiu s'han vist afectades per les pedregades a Catalunya durant la primavera

Lleida (ACN).- Les pedregades que han caigut a Catalunya durant la primavera, especialment des de principis de juny, han afectat un total de 10.553,20 hectàrees de cultius, majoritàriament cultius herbacis (7.548,96 ha), fruita dolça (2.575,20 ha), vinya (368,96 ha) i hortalisses (42,63 ha). Es tracta de dades facilitades per la companyia estatal Agroseguro, referents als cultius assegurats i obtinguts a partir dels expedients de sinistre que ha rebut l'asseguradora. Per contra, l'escassetat de pluges i l'augment de les temperatures han generat una situació de sequera que, des de principis d'any i fins al moment, ha provocat danys en 24.208,36 ha de cultius assegurats a Catalunya.