Medi Ambient vol connectar els espais naturals perquè no siguin illes enmig del ciment

L'any 2004 es van batre tots els rècords de construcció d'habitatges a les comarques de Barcelona, un exemple de l'enorme pressió urbana que provoca la desaparició d'espais naturals. Ara, el govern català vol posar límits a aquesta expansió. Ho farà amb un pla per preservar els connectors biològics i evitar que els espais naturals es converteixin en illes encerclades per ciutats i carreteres. Aquest pla, que també pretén rescatar zones degradades i frenar la dispersió urbana, prioritzarà una de les zones més crítiques, el Vallès.
Medi Ambient vol connectar els espais naturals perquè no siguin illes enmig del ciment
El Vallès serà prioritari

Medi Ambient vol connectar els espais naturals perquè no siguin illes enmig del ciment

L'any 2004 es van batre tots els rècords de construcció d'habitatges a les comarques de Barcelona, un exemple de l'enorme pressió urbana que provoca la desaparició d'espais naturals. Ara, el govern català vol posar límits a aquesta expansió. Ho farà amb un pla per preservar els connectors biològics i evitar que els espais naturals es converteixin en illes encerclades per ciutats i carreteres. Aquest pla, que també pretén rescatar zones degradades i frenar la dispersió urbana, prioritzarà una de les zones més crítiques, el Vallès.
Actualitzat
La industrialització i el creixement demogràfic han fet que el Vallès, amb més d'un milió d'habitants, sigui la zona més poblada de Catalunya, després de Barcelona. L'expansió urbanística és imparable, i va ocupant tota la plana, entre la serra de Sant Llorenç i la de Collserola. Hi queden zones de molt valor ambiental, però la construcció de nous barris al voltant de ciutats i pobles, les va encongint.

El ric mosaic de terres agrícoles, boscos i espais oberts de la plana del Vallès és vital per assegurar la connexió entre les zones protegides de les serres. Noves urbanitzacions i polígons, les carreteres actuals i les previstes es converteixen en barreres i fragmenten els corredors naturals, com les rieres. L'aïllament provoca un empobriment biològic. A més, si el territori es converteix en un continu urbà, es perden els grans espais que permeten activitats recreatives de tota mena.

Entitats ambientalistes, municipis i el govern pensen que s'ha d'actuar. El Departament de Medi Ambient elabora un pla de connectors biològics per a tot Catalunya, però ha decidit prioritzar els que s'estudien per a la zona del Vallès.

Amb tot, els grups ambientalistes creuen que serà difícil conciliar la preservació dels connectors biològics amb les infraestructures previstes i la dinàmica de creixement actual. En aquest sentit, creuen que el Vallès necessita una moratòria abans no es decideixi el futur del territori.

L'acció, coordinada entre municipis i les altres administracions, seria un primer pas per assegurar la connexió entre els espais naturals, rescatar zones degradades i frenar la dispersió urbana.