Manresa cataloga 162 masies i cases rurals de les 295 edificacions d'aquesta tipologia que hi ha al terme municipal

Manresa.- 162 de les 295 masies i cases rurals que hi ha al terme municipal de Manresa s'han incorporat al Pla Especial urbanístic i Catàleg de masies i cases rurals que ha elaborat Jordi Vallhonrat per encàrrec del consistori de la capital del Bages. Les edificacions que s'han catalogat són les que tenen un valor especial per motius històrics, ambientals, paisatgístics i socials. L'elaboració del catàleg és una obligació que tenen els ajuntaments en el marc de la Llei d'Urbanisme. Segons la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manresa, Àngels Mas, l'elaboració del catàleg permet aprofundir en el coneixement del sòl no urbanitzable de la ciutat, alhora que la inclusió de les cases en aquest Pla Especial acaba amb les limitacions que estableix el Pla General i permet que s'hi puguin fer ampliacions o se'n pugui canviar l'ús.
Manresa cataloga 162 masies i cases rurals de les 295 edificacions d'aquesta tipologia que hi ha al terme municipal

Manresa cataloga 162 masies i cases rurals de les 295 edificacions d'aquesta tipologia que hi ha al terme municipal

Manresa.- 162 de les 295 masies i cases rurals que hi ha al terme municipal de Manresa s'han incorporat al Pla Especial urbanístic i Catàleg de masies i cases rurals que ha elaborat Jordi Vallhonrat per encàrrec del consistori de la capital del Bages. Les edificacions que s'han catalogat són les que tenen un valor especial per motius històrics, ambientals, paisatgístics i socials. L'elaboració del catàleg és una obligació que tenen els ajuntaments en el marc de la Llei d'Urbanisme. Segons la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manresa, Àngels Mas, l'elaboració del catàleg permet aprofundir en el coneixement del sòl no urbanitzable de la ciutat, alhora que la inclusió de les cases en aquest Pla Especial acaba amb les limitacions que estableix el Pla General i permet que s'hi puguin fer ampliacions o se'n pugui canviar l'ús.