Majó instarà el govern perquè l'Agència Catalana de Notícies sigui un "servei públic"

El director general de la CCRTV, Joan Majó, ha assegurat en la Comissió de Control de l'ens al Parlament que en les pròximes setmanes demanarà al govern que "formalitzi" una petició perquè l'Agència Catalana de Notícies (ACN) sigui un "servei públic". Majó ha assegurat que el fet que existeixi l'agència és "bo i necessari".
Majó instarà el govern perquè l'Agència Catalana de Notícies sigui un "servei públic"
Parlament de Catalunya

Majó instarà el govern perquè l'Agència Catalana de Notícies sigui un "servei públic"

El director general de la CCRTV, Joan Majó, ha assegurat en la Comissió de Control de l'ens al Parlament que en les pròximes setmanes demanarà al govern que "formalitzi" una petició perquè l'Agència Catalana de Notícies (ACN) sigui un "servei públic". Majó ha assegurat que el fet que existeixi l'agència és "bo i necessari".
Actualitzat
Majó ha fet aquestes afirmacions després d'una pregunta feta en la Comissió pel diputat d'ERC Carmel Mòdol sobre les previsions de futur que la CCRTV té sobre l'ACN. Majó ha afirmat que "des d'un punt de vista polític, considero que l'existència d'una agència catalana de notícies és bo i necessari". Tot i això, ha reconegut que "probablement, la CCRTV per si mateixa no l'hauria creat", tot argumentant que "més que al servei de la CCRTV, està al servei del conjunt del país i de les entitats de l'àmbit de la comunicació". El director general ha recordat que l'actuació de l'ens en el moment d'entrar en l'accionariat d'ACN va ser de "salvament", i que no va ser una decisió "unànimement" acceptada en el si del consell d'administració. Tot i això, considera que si la CCRTV està en aquests moments mantenint-la és per "l'interès del país", i que "m'agradaria que féssim un pas més i formalitzéssim aquesta situació". En aquest sentit, ha assegurat que demanarà al govern de la Generalitat que "ho formalitzi, que demani que sigui un servei públic, i si és el cas, ens encarregui a nosaltres que fem la gestió d'aquest servei públic", o bé "algú altre, o es pot encarregar a un conjunt d'entitats". Majó ha assegurat que la seva actitud envers l'Agència és "enormement positiva", i que "cal fer-ho més bé del que fins ara ho ha permès", cosa que passa a través d'aquesta formalització de la demanda per part de l'executiu de la funció de servei públic. En un altre ordre de coses, el director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió també ha parlat sobre el pressupost de l'ens de l'any 2003. Majó ha fet un balanç positiu de la liquidació, ja que "millora el pressupost, els números són millors dels que estaven previstos en el pressupost". En aquests sentit, ha destacat quatre elements, dos de positius i dos de negatius. D'una banda, els ingressos de publicitat han estat superiors als que estaven pressupostats, en gairebé 11 milions d'euros per sobre del pressupost. A més, ha explicat que les despeses financeres que es van pressupostar s'ha reduït. Per contra, ha afegit, com a aspectes negatius, que el contracte programa que la CCRTV té signat amb el govern "s'ha incomplert en part" per part de l'Executiu, "en el sentit no pas de que la subvenció o el total d'aportació no hagi estat l'assignada, però sí en el que la proporció de subvenció i capacitat d'endeutament s'ha esbiaixat molt cap a l'endeutament". Acabem el pressupost amb un increment de l'endeutament de 26 milions d'euros", ha dit. Majó també ha indicat que la CCRTV ha acabat el 2003 "amb un nivell de despeses d'acord amb el pressupost, però amb un repartiment de les despeses preocupant". El director general ha explicat que s'han reduït les despeses en compres, i s'han incrementat les despeses en personal, "i de cara al futur és complicat". Precisament, el director general, durant la seva intervenció, ha fet referència al futur del canal 3/24. Majó ha reconegut que el procés d'entrada en funcionament del canal no va estar "ben planificat", i que l'actual direcció de la CCRTV no l'hauria posat en marxa en aquest moment, sinó "més endavant en el temps".