L'OCDE insta Espanya a reformar el mercat laboral per reduir l'atur

L'estat espanyol hauria de reformar la seva legislació laboral per crear "més i millors llocs de treball". Aquesta és una de les conclusions de l'informe "Perspectives d'ocupació", fet públic per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament (OCDE). Tot i que en els darrers deu anys s'han creat més de 4,5 milions de llocs de treball, l'estat espanyol compta amb la tercera taxa d'atur més elevada de l'OCDE. Segons l'organisme, "l'alta taxa de temporalitat, juntament amb la protecció de l'ocupació permanent, il·lustren la forta dualitat del mercat laboral espanyol, només igualada per Corea del Sud".
L'OCDE insta Espanya a reformar el mercat laboral per reduir l'atur
Mercat laboral

L'OCDE insta Espanya a reformar el mercat laboral per reduir l'atur

L'estat espanyol hauria de reformar la seva legislació laboral per crear "més i millors llocs de treball". Aquesta és una de les conclusions de l'informe "Perspectives d'ocupació", fet públic per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament (OCDE). Tot i que en els darrers deu anys s'han creat més de 4,5 milions de llocs de treball, l'estat espanyol compta amb la tercera taxa d'atur més elevada de l'OCDE. Segons l'organisme, "l'alta taxa de temporalitat, juntament amb la protecció de l'ocupació permanent, il·lustren la forta dualitat del mercat laboral espanyol, només igualada per Corea del Sud".
Pel que fa als salaris, fixats per convenis col·lectius que emparen el 80% dels treballadors i que sovint "no reflecteixen les condicions de cada empresa", l'informe de l'OCDE aposta perquè es fomenti la utilització de "clàusules de salvaguarda" que permetin a empreses en dificultats no aplicar els convenis fixats pel sector. "En general, es tracta de formular una agenda de reformes que facilitin l'adaptació al canvi estructural i que, alhora, promoguin objectius d'ocupació i socials", conclou l'informe de l'OCDE. En els darrers deu anys, l'estat espanyol ha creat més de la quarta part de tota l'ocupació generada a la Unió Europea dels Quinze, però només el 60% de les persones en edat de treballar tenen una feina, comparat amb el 70% de països com Austràlia, Holanda, Dinamarca, Suècia, els Estats Units i el Regne Unit. L'any 2003, assenyala l'OCDE, la taxa de desocupació a l'estat espanyol estava situada en un 11,3%, davant una mitjana del 7,1% del conjunt de l'OCDE. Segons les previsions de l'organisme de cara a aquest any 2004, la taxa espanyola baixarà fins al 10,9%, i fins al 10,2% l'any 2005. La mitjana de l'OCDE, en canvi, se situarà en un 6,9% enguany i un 6,7% al 2005. Segons les dades de l'OCDE, l'any 2003 l'ocupació va experimentar un creixement negatiu en la meitat dels 30 països de l'OCDE, inclosos Corea del Sud, el Japó i Turquia, països on l'economia va créixer entre un 3% i un 5%. D'aquí al 2005, el creixement de l'ocupació hauria de tornar-se positiu en tots els països de l'OCDE, i arribar a una mitjana de l'1,1%, un nivell molt pròxim a la mitjana de creixement registrada als anys noranta.