Llum verda a la nova ordenança de venda no sedentària de la ciutat de Lleida

Llum verda a la nova ordenança de venda no sedentària de la ciutat de Lleida

Llum verda a la nova ordenança de venda no sedentària de la ciutat de Lleida

ACN Lleida.-La Comissió informativa de Polítiques de la Gestió i Promoció de la Ciutat i la Sostenibilitat de l'Ajuntament de Lleida ha donat llum verda a l'aprovació de l'Ordenança municipal de la venda no sedentària que s'elevarà al pròxim Ple per a la seva aprovació definitiva. Segons el tinent d'alcalde de Promoció de la Ciutat, Rafel Peris, la nova ordenança "dota de major seguretat jurídica els paradistes i dóna més eines a l'administració perquè l'activitat es pugui desenvolupar correcta i ordenadament". Així mateix, també regula les promocions al carrer i noves formes de comercialització com ara els 'food trucks'. Cal recordar que la nova ordenança es va aprovar inicialment l'estiu passat i que en aquests darrers mesos s'han valorat les al·legacions presentades per diferents entitats.

Rafel Peris ha destacat que la nova ordenança de regulació de mercats té l'objectiu "d'ordenar i regular" les diferents tipologies de llicències per a la venda no sedentària a la ciutat i ha estat elaborada amb "la participació i un ampli consens" de les associacions de venedors ambulants amb presència a Lleida. Peris ha indicat que la importància de l'ordenança rau en el fet que "dota de major seguretat jurídica els paradistes i dóna més eines a l'administració perquè l'activitat es pugui desenvolupar correcta i ordenadament".Les principals modificacions respecte a l'anterior ordenança fiscal, que datava de l'any 1992, són, d'una banda, donar major seguretat jurídica als paradistes al regular el període de concessions de les parades en 15 anys -sense detriment de les inspeccions i controls anuals pertinents-. En segon lloc, ordena de manera "clara" els traspassos de parades i regula les noves concessions per concurrència competitiva. "Totes aquestes novetats van encaminades a dinamitzar encara més els mercats ambulants de la ciutat", segons ha remarcat tinent d'alcalde i responsable de Comerç a l'Ajuntament de Lleida.Finalment, Peris ha destacat, a més, que l'ordenança és "ambiciosa" perquè "no només regula la venda no sedentària pròpiament dita, sinó que ordena també qualsevol activitat de venda o comercial a nivell de carrer". En aquest sentit, s'inclouen les promocions al carrer, o noves formes de comercialització com ara els 'food trucks'.Altrament, la Comissió Informativa de Polítiques de la Gestió i Promoció de la Ciutat i la Sostenibilitat ha donat el vistiplau a la signatura de convenis de col·laboració amb les associacions de comerciants de la ciutat de Lleida per tal de bonificar les seves actuacions de dinamització a l'espai públic. A més, s'ha informat als membres de la Comissió que per primera vegada, es porta a terme la convocatòria per a la concessió de microcrèdits per afavorir l'autoocupació i la creació i ampliació d'empreses promogudes per persones de més de 50 anys.