Lliurades les claus de 30 habitatges de lloguer per a joves a Cal Gana

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, ha lliurat les claus de trenta habitatges de lloguer per a joves que l'Institut Català del Sòl (Incasol) ha edificat a Cal Gana, al terme municipal del Prat de Llobregat. Aquesta actuació ha suposat una inversió d'1,3 milions d'euros per part de la Generalitat.
Lliurades les claus de 30 habitatges de lloguer per a joves a Cal Gana
El Prat de Llobregat

Lliurades les claus de 30 habitatges de lloguer per a joves a Cal Gana

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, ha lliurat les claus de trenta habitatges de lloguer per a joves que l'Institut Català del Sòl (Incasol) ha edificat a Cal Gana, al terme municipal del Prat de Llobregat. Aquesta actuació ha suposat una inversió d'1,3 milions d'euros per part de la Generalitat.
La promoció està distribuïda en dos edificis: un bloc de planta baixa més tres plantes pis destinades als trenta habitatges i un segon bloc, annex al primer, de planta baixa i una planta pis. Aquest segon bloc, amb un total de 200 metres quadrats, serà cedit per a equipament a l'Ajuntament del Prat en permuta per la cessió dels terrenys on s'ha edificat aquesta promoció, d'acord amb el conveni formalitzat entre l'Institut Català del Sòl i l'ajuntament l'1 d'octubre de 1999. La promoció també compta amb un aparcament amb 21 places no vinculades als habitatges. El bloc d'habitatges està ubicat a la carretera de Mataró, número 42-44 i cada una de les tres plantes pis té deu habitatges. Tots ells són estudis d'un dormitori i la seva superfície útil aproximada és de 40 metres quadrats. El preu del lloguer dels habitatges oscil·larà entre els 128,50 euros i els 122,38 euros mensuals per habitatge.