L'Institut d'Estadística de Catalunya, a Internet

El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei del Pla Estadístic. En aquesta llei es diu que totes els estudis estadístics que faci el govern de la Generalitat es transmetin per Internet com a mitjà prioritari. L'Institut d'Estadística de Catalunya publicarà en la seva "web" no només les dades oficials, sinó també estudis fets per altres organismes per reflectir la realitat catalana.
L'Institut d'Estadística de Catalunya, a Internet
Iniciativa pionera a Europa

L'Institut d'Estadística de Catalunya, a Internet

El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei del Pla Estadístic. En aquesta llei es diu que totes els estudis estadístics que faci el govern de la Generalitat es transmetin per Internet com a mitjà prioritari. L'Institut d'Estadística de Catalunya publicarà en la seva "web" no només les dades oficials, sinó també estudis fets per altres organismes per reflectir la realitat catalana.
Actualitzat
El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat la nova llei del Pla Estadístic de Catalunya 2001-2004, que planifica 382 activitats estadístiques per a la publicitat de les quals s'utilitzarà Internet com a canal prioritari. D'aquesta manera, el govern de la Generalitat pretén que l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) sigui pioner a Europa en l'accés a dades estadístiques a través de la xarxa. L'Idescat farà públics els resultats dels seus estudis a través de la web de l'institut, que també incorporarà les estadístiques elaborades per institucions i organismes col·laboradors, com universitats, cambres de comerç, entitats de dret públic i els instituts i centres d'investigació universitaris. Aquesta iniciativa, segons ha explicat la consellera de Governació i Relacions Institucionals, Núria de Gispert, permetrà l'actualització constant dels resultats estadístics. La nova llei preveu, a més, facilitats per a l'estudi de fenòmens emergents de la realitat catalana, com la immigració, i es prioritzaran els estudis estadístics que puguin ajudar en la futura presa de posicions tant de les administracions públiques com dels agents econòmics i socials.