L'Incasòl inicia el procés de reparcel·lació del polígon industrial dels Campets, a Alcanar

Alcanar (Montsià).- L'Institut Català del Sòl (Incasòl) ha aprovat inicialment el projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, del Pla especial de la UA24a del polígon industrial els Campets, del terme municipal d'Alcanar. D'aquesta manera, l'expedient ha estat sotmès a informació pública durant el termini legal d'un mes, a fi i efecte que s'hi puguin formular les al·legacions que s'estimin pertinents. Precisament, aquest dimarts, tècnics de l'Incasòl van mantenir una reunió informativa amb els propietaris dels terrenys afectats pel futur polígon per tal d'exposar-los els detalls del desenvolupament d'aquesta actuació urbanística.
L'Incasòl inicia el procés de reparcel·lació del polígon industrial dels Campets, a Alcanar

L'Incasòl inicia el procés de reparcel·lació del polígon industrial dels Campets, a Alcanar

Alcanar (Montsià).- L'Institut Català del Sòl (Incasòl) ha aprovat inicialment el projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, del Pla especial de la UA24a del polígon industrial els Campets, del terme municipal d'Alcanar. D'aquesta manera, l'expedient ha estat sotmès a informació pública durant el termini legal d'un mes, a fi i efecte que s'hi puguin formular les al·legacions que s'estimin pertinents. Precisament, aquest dimarts, tècnics de l'Incasòl van mantenir una reunió informativa amb els propietaris dels terrenys afectats pel futur polígon per tal d'exposar-los els detalls del desenvolupament d'aquesta actuació urbanística.