L'IEC rebutja la proposta del govern balear de suprimir l'obligatorietat de conèixer el català a la Funció Pública

Barcelona (ACN).- L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha exigit la "retirada immediata" de l'Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei de la Funció Pública proposada pel govern de les Illes Balears, que estableix que el coneixement del català sigui un mèrit i no un requisit per als funcionaris. Fent seves les al·legacions presentades per la Universitat de les Illes Balears, l'IEC entén que la modificació "representa una via indirecta per anul·lar la Llei de normalització lingüística" ja que suprimeix el requisit de conèixer el català. Al seu parer, aquest requisit "és imprescindible per garantir els drets dels ciutadans d'utilitzar la llengua catalana en les seves relacions amb l'Administració".
L'IEC rebutja la proposta del govern balear de suprimir l'obligatorietat de conèixer el català a la Funció Pública

L'IEC rebutja la proposta del govern balear de suprimir l'obligatorietat de conèixer el català a la Funció Pública

Barcelona (ACN).- L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha exigit la "retirada immediata" de l'Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei de la Funció Pública proposada pel govern de les Illes Balears, que estableix que el coneixement del català sigui un mèrit i no un requisit per als funcionaris. Fent seves les al·legacions presentades per la Universitat de les Illes Balears, l'IEC entén que la modificació "representa una via indirecta per anul·lar la Llei de normalització lingüística" ja que suprimeix el requisit de conèixer el català. Al seu parer, aquest requisit "és imprescindible per garantir els drets dels ciutadans d'utilitzar la llengua catalana en les seves relacions amb l'Administració".