L'Hospital Josep Trueta de Girona ha fet 100 intervencions a cor obert des del 2006

Girona.- L'Hospital Josep Trueta de Girona ha operat a cor obert 100 pacient des que el mes de novembre del 2006 van posar en marxa el programa d'intervencions de cirurgia cardíaca. Totes les operacions s'han dut a terme amb èxit. Els cent primers pacients operats a Girona han estat tots donats d'alta hospitalària i tan sols un cas va precisar de reintervenció i tres més van haver de reingressar a la UCI per problemes respiratoris i d'accident vàsculocerebral, els quals es varen solucionar posteriorment. Un total de 31 operacions es van fer amb caràcter urgent i la mitjana d'hospitalització postoperatòria ha estat de 10 dies.
L'Hospital Josep Trueta de Girona ha fet 100 intervencions a cor obert des del 2006

L'Hospital Josep Trueta de Girona ha fet 100 intervencions a cor obert des del 2006

Girona.- L'Hospital Josep Trueta de Girona ha operat a cor obert 100 pacient des que el mes de novembre del 2006 van posar en marxa el programa d'intervencions de cirurgia cardíaca. Totes les operacions s'han dut a terme amb èxit. Els cent primers pacients operats a Girona han estat tots donats d'alta hospitalària i tan sols un cas va precisar de reintervenció i tres més van haver de reingressar a la UCI per problemes respiratoris i d'accident vàsculocerebral, els quals es varen solucionar posteriorment. Un total de 31 operacions es van fer amb caràcter urgent i la mitjana d'hospitalització postoperatòria ha estat de 10 dies.