L'hospital del Mar promou una nova tècnica per detectar el càncer de pulmó de forma més fiable

Els pacients amb sospita de càncer de pulmó es podran sotmetre a una nova tècnica per diagnosticar la malaltia a l'hospital del Mar de Barcelona. És una prova anomenada ecografia endobronquial radial i permet detectar l'extensió del tumor de forma més fiable que el sistema que es feia servir fins ara, i que, a més, comportava una operació. La prova permet també que molts pacients que no es podien operar per la gravetat de la malaltia es puguin fer aquesta prova.
L'hospital del Mar promou una nova tècnica per detectar el càncer de pulmó de forma més fiable
Barcelona

L'hospital del Mar promou una nova tècnica per detectar el càncer de pulmó de forma més fiable

Els pacients amb sospita de càncer de pulmó es podran sotmetre a una nova tècnica per diagnosticar la malaltia a l'hospital del Mar de Barcelona. És una prova anomenada ecografia endobronquial radial i permet detectar l'extensió del tumor de forma més fiable que el sistema que es feia servir fins ara, i que, a més, comportava una operació. La prova permet també que molts pacients que no es podien operar per la gravetat de la malaltia es puguin fer aquesta prova.
Actualitzat
La prova endobronquial radial que permet detectar la malaltia de manera més fiable que ara consisteix a passar una petita sonda ecogràfica fins als ganglis pulmonars. Un cop es localitzen, es passa una petita agulla que permet obtenir cèl·lules d'aquests ganglis per estudiar si estan afectats pel càncer.

El cap de secció d'endoscòpia respiratòria de l'hospital del Mar, Víctor Curull, ha explicat que aquesta tècnica permetrà precisar millor el grau d'extensió del càncer de pulmó, mitjançant una tècnica que és menys agressiva. A més, com que es fa al mateix temps que la prova de diagnòstic, la prova permet reduir l'interval entre consulta, diagnòstic i tractament. Això vol dir, segons Curull, que s'escurçarà el temps de diagnòstic.

L'endobronquial radial també permet que molts pacients que fins ara no es podien sotmetre a l'operació per la gravetat de la malaltia es puguin fer aquesta prova.