L'Escola d'Administració Pública de Catalunya gestionarà els fons de formació contínua dels empleats públics locals catalans

Barcelona (ACN).- El Consell Executiu ha acordat que l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) gestionarà els fons de formació contínua dels empleats públics locals de Catalunya. Aquest Acord es deriva de la Sentència del Tribunal Constitucional 7/2013, que estima el recurs d'inconstitucionalitat interposat per la Generalitat de Catalunya i reconeix la competència de la Generalitat en la gestió de la formació dels empleats públics locals de Catalunya, així com la seva capacitat per aprovar els plans de formació contínua del personal al servei de les entitats locals del seu territori i per gestionar els fons destinats al seu finançament.
L'Escola d'Administració Pública de Catalunya gestionarà els fons de formació contínua dels empleats públics locals catalans

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya gestionarà els fons de formació contínua dels empleats públics locals catalans

Barcelona (ACN).- El Consell Executiu ha acordat que l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) gestionarà els fons de formació contínua dels empleats públics locals de Catalunya. Aquest Acord es deriva de la Sentència del Tribunal Constitucional 7/2013, que estima el recurs d'inconstitucionalitat interposat per la Generalitat de Catalunya i reconeix la competència de la Generalitat en la gestió de la formació dels empleats públics locals de Catalunya, així com la seva capacitat per aprovar els plans de formació contínua del personal al servei de les entitats locals del seu territori i per gestionar els fons destinats al seu finançament.