L'esborrany de l'avantprojecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència pretén regular els drets de tots els infants

La secretària d'Infància i Adolescència de la Generalitat de Catalunya , Imma Pérez, ha presentat aquest divendres a Lleida l'esborrany de l'avantprojecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència. Aquest esborrany d'avantprojecte que pretén regular els drets de tots els infants, no només els que estan en situació de risc o de desemparament, té tres objectius 'unificar tota la legislació relacionada amb els infants i adolescents', tenir una 'visió de l'infant i l'adolescent com a subjecte amb drets' i 'adequar la normativa als temps actuals'. El procés d'elaboració es va iniciar l'any 2006 amb la creació d'una comissió de supervisió i avaluació. A l'acte, hi han assistit treballadors dels serveis socials d'atenció primària, dels equips d'infància i adolescència, dels centres de menors, de l'Ajuntament i del Consell Comarcal.
L'esborrany de l'avantprojecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència pretén regular els drets de tots els infants

L'esborrany de l'avantprojecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència pretén regular els drets de tots els infants

La secretària d'Infància i Adolescència de la Generalitat de Catalunya , Imma Pérez, ha presentat aquest divendres a Lleida l'esborrany de l'avantprojecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència. Aquest esborrany d'avantprojecte que pretén regular els drets de tots els infants, no només els que estan en situació de risc o de desemparament, té tres objectius 'unificar tota la legislació relacionada amb els infants i adolescents', tenir una 'visió de l'infant i l'adolescent com a subjecte amb drets' i 'adequar la normativa als temps actuals'. El procés d'elaboració es va iniciar l'any 2006 amb la creació d'una comissió de supervisió i avaluació. A l'acte, hi han assistit treballadors dels serveis socials d'atenció primària, dels equips d'infància i adolescència, dels centres de menors, de l'Ajuntament i del Consell Comarcal.