Les zones verdes d'Igualada tenen més de 50 espècies diferents d'ocells

Igualada.- A les zones verdes d'Igualada hi conviuen més de 50 espècies d'ocells diferents. Així ho especifica el Grup d'Estudi i Difusió de l'Entorn Natural, que ha elaborat un CD on s'han classificat les espècies d'ocells en funció de les zones on habiten de la ciutat, ja siguin places, parcs o zones verdes. Aquest suport multimèdia dedica una fitxa amb informació de cada espècie, una breu descripció de la zona, els hàbits de l'animal, consells per observar-lo i un document sonor a través del qual es pot escoltar el cant de l'au. El CD es distribuirà als ciutadans en general però també s'utilitzarà com a recurs educatiu a les escoles per tal de donar a conèixer les espècies que habiten a Igualada.
Les zones verdes d'Igualada tenen més de 50 espècies diferents d'ocells

Les zones verdes d'Igualada tenen més de 50 espècies diferents d'ocells

Igualada.- A les zones verdes d'Igualada hi conviuen més de 50 espècies d'ocells diferents. Així ho especifica el Grup d'Estudi i Difusió de l'Entorn Natural, que ha elaborat un CD on s'han classificat les espècies d'ocells en funció de les zones on habiten de la ciutat, ja siguin places, parcs o zones verdes. Aquest suport multimèdia dedica una fitxa amb informació de cada espècie, una breu descripció de la zona, els hàbits de l'animal, consells per observar-lo i un document sonor a través del qual es pot escoltar el cant de l'au. El CD es distribuirà als ciutadans en general però també s'utilitzarà com a recurs educatiu a les escoles per tal de donar a conèixer les espècies que habiten a Igualada.