"Les trampes de pobresa"

"Les trampes de pobresa"

"Les trampes de pobresa"

Actualitzat
La reforma de la renda d'inserció mínima, el PIRMI, que ha engegat el govern català té com a objectiu detectar casos de frau i, per ara, ja ha tingut èxit. Cobrar aquesta prestació està lligat a una situació de marginalitat incompatible amb algunes situacions que s'han trobat els tècnics que estan revisant els casos un per un. El conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, n'ha posat alguns exemples en la seva compareixença al Parlament.

La Generalitat ha començat a revisar cas per cas els beneficiaris del PIRMI i, amb les dades d'un centenar d'expedients a la mà, ja s'han començat a detectar nombroses irregularitats, com comptes corrents amb saldos elevats o amb ingressos recurrents superiors a la quantitat rebuda com a renda d'inserció.

El PIRMI per pagar Gol TV

En altres casos s'han trobat que gent que rep el PIRMI paga quotes de Canal +, Ono i Gol TV o que tenia diversos mòbils, la factura dels quals superava àmpliament la prestació econòmica.

Pagament de peatges d'autopistes europees sense avisar que s'havia sortit del país, requisit necessari per cobrar el PIRMI, o els pagaments amb targeta de crèdit de restaurants, veterinaris o de quotes d'ONGs són algunes de les altres irregularitats detectades, així com la transfarència immediata de la prestació a fins 60 bancs estrangers.

Mena ha destacat, de tota manera, que aquesta és només una part de la gent i que als que siguin PIRMI reals no els afectaran les noves mesures.