Les tarifes dels peatges de les autopistes que depenen de la Generalitat incrementaran un 4,24% de mitjana

Barcelona (ACN).- Els contractes subscrits entre la Generalitat de Catalunya i les empreses concessionàries de les autopistes preveuen una actualització anual del peatge que paguen els usuaris d'aquestes carreteres. Aquest dilluns el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha resolt l'aprovació de la revisió de les tarifes dels peatges per al 2009 en les vies que són de titularitat de la Generalitat. Aquesta revisió es traduirà en un augment d'un 4,24% de mitjana per a tots els vehicles i autopistes, en concret un 4,6% per a turismes i motocicletes a partir de l'1 de gener.
Les tarifes dels peatges de les autopistes que depenen de la Generalitat incrementaran un 4,24% de mitjana

Les tarifes dels peatges de les autopistes que depenen de la Generalitat incrementaran un 4,24% de mitjana

Barcelona (ACN).- Els contractes subscrits entre la Generalitat de Catalunya i les empreses concessionàries de les autopistes preveuen una actualització anual del peatge que paguen els usuaris d'aquestes carreteres. Aquest dilluns el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha resolt l'aprovació de la revisió de les tarifes dels peatges per al 2009 en les vies que són de titularitat de la Generalitat. Aquesta revisió es traduirà en un augment d'un 4,24% de mitjana per a tots els vehicles i autopistes, en concret un 4,6% per a turismes i motocicletes a partir de l'1 de gener.