Les proves de femta de les farmàcies permeten detectar 44 càncers de còlon al Vallès Occidental

Les proves de femta de les farmàcies permeten detectar 44 càncers de còlon al Vallès Occidental

Les proves de femta de les farmàcies permeten detectar 44 càncers de còlon al Vallès Occidental

ACN Sabadell.-El Programa de detecció precoç que es realitza a través de les farmàcies ha permès detectar 44 casos de càncer de còlon al Vallès Occidental. Tres quartes parts d'aquests càncers s'han agafat en estadi precoç" i per tant "no hi hagut invasió de ganglis i els pronòstics són més favorables", segons ha explicat a l'ACN la coordinadora del programa a la comarca, la doctora Marisa Baré. El programa també ha permès trobar lesions precanceroses que s'han extirpat i que en alguns casos "requereixen d'un seguiment". Les proves es fan a partir de la femta. L'índex de supervivència del càncer de còlon és del 65% al cap de cinc anys.

El Programa de detecció precoç s'adreça a homes i dones d'entre 50 i 69 anys i consisteix a fer-se, cada dos anys, proves a casa per detectar si les deposicions contenen petites quantitats de sang que no es veuen a simple vista. Les farmàcies faciliten els estris per fer la prova. Les mostres s'han de retornar després a les farmàcies, que a la vegada les envien a l'Hospital de Sabadell per analitzar-les. El programa, que es va desplegar l'octubre del 2015 al Vallès Occidental, ha convidat unes 100.000 persones de la comarca a fer la prova a través del correu postal. Fins el mes d'agost s'havien fet les anàlisis de 20.786 proves, de les quals 44 van resultar ser positives. Es tracta d'una taxa de 2,2 per 1.000 persones cribrades. Són dades que estan dins dels paràmetres "desitjables", ha assegurat la doctora Baré. "Estem parlant de gent que era asimptomàtica i que no tenia senyals", ha afegit en referència als casos detectats. Dieta i exerciciMarisa Baré ha explicat que, segons la OMS, fins un 18% dels càncers es poden evitar amb uns bons hàbits d'alimentació i exercici físic. "Això vol dir dieta equilibrada i pobra amb carn vermella; no fumar, consum d'alcohol moderat i exercici", ha detallat.