Les obres millora de la carretera B-520 entre Vic i Taradell costaran un milió d'euros i s'allargaran tres mesos

Les obres millora de la carretera B-520 entre Vic i Taradell costaran un milió d'euros i s'allargaran tres mesos

Les obres millora de la carretera B-520 entre Vic i Taradell costaran un milió d'euros i s'allargaran tres mesos

ACN Vic.-El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat obres de millora de la carretera B-520 entre Vic i Taradell (Osona) per valor d'1 milió d'euros. Els treballs consisteixen principalment en la renovació del ferm i l'adequació dels elements de drenatge i de senyalització al llarg de set quilòmetres. Aquesta actuació de millora de la seguretat viària tindrà una durada prevista de tres mesos. Actualment la B-520, formada per dos carrils de 3,5 metres d'amplada, té un trànsit bastant intens a la zona propera Vic, amb uns 10.000 vehicles diaris, i a Taradell, el trànsit és menor, d'uns 5.700. Segons informa la Generalitat, com a conseqüència del trànsit que registra, s'ha produït un deteriorament del paviment, que l'obra que ara comença vol resoldre.

El tram on s'actuarà s'inicia a la rotonda de l'encreuament entre la B-520, a Vic, amb la N-141d (carretera de Calldetenes) i finalitza un cop passada la zona urbana de Taradell. La B-520, que pertany a la xarxa comarcal de la Generalitat, uneix Vic, Santa Eugènia de Berga i Taradell per després continuar com a GI-520 a la demarcació de Girona, cap a Viladrau. L'actuació inclou la millora del ferm mitjançant un tractament i sanejament previs i l'estesa d'una nova capa d'asfalt. També s'ha previst el condicionament dels accessos o encreuaments amb la carretera amb paviment granular, de formigó o d'aglomerat, segons cada cas, i la formació de passos salvacunetes. Les obres es complementaran amb l'adequació dels sistemes que faciliten el drenatge de la carretera; de la senyalització horitzontal i vertical; dels elements d'abalisament i de les barreres de seguretat. Es preveu que l'execució d'aquestes tasques comportin afectacions al trànsit, que consistiran en l'ocupació d'un carril de la calçada, en funció de les necessitats de l'obra, de manera que es donarà pas alternatiu als vehicles pel carril que quedi lliure. L'horari dels treballs és de dilluns a divendres, entre les 8 i les 18 hores.