Les multes pendents de trànsit es podran consultar en una pàgina web

A partir del pròxim dijous 25 les multes pendents de trànsit imposades per la Direcció General de Trànsit (DGT) es podran consultar en una nova pàgina web, anomenada TESTRA. Aquesta web passarà a substituir totes aquelles multes que no poden ser notificades per la impossibilitat de trobar l'infractor i que es publiquen finalment als poc llegits butlletins provincials. A més, la DGT també vol posar en funcionament una bústia electrònica, la DEV, des de la qual es podran portar a terme diferents funcions, com rebre notificacions o recordatoris referents a multes i sancions.
Les multes pendents de trànsit es podran consultar en una pàgina web
Madrid

Les multes pendents de trànsit es podran consultar en una pàgina web

A partir del pròxim dijous 25 les multes pendents de trànsit imposades per la Direcció General de Trànsit (DGT) es podran consultar en una nova pàgina web, anomenada TESTRA. Aquesta web passarà a substituir totes aquelles multes que no poden ser notificades per la impossibilitat de trobar l'infractor i que es publiquen finalment als poc llegits butlletins provincials. A més, la DGT també vol posar en funcionament una bústia electrònica, la DEV, des de la qual es podran portar a terme diferents funcions, com rebre notificacions o recordatoris referents a multes i sancions.
Actualitzat
La DGT impulsa noves iniciatives que agilitzen els tràmits per internet.

La DGT impulsa noves iniciatives que agilitzen els tràmits per internet.

Les multes pendents de trànsit imposades per la DGT es podran consultar, a partir del pròxim dijous 25, en una nova pàgina web que rep el nom de Tauler Edictal de Sancions de Trànsit (TESTRA).

S'ha de tenir en compte que una de cada tres multes amb origen en els radars fixos no pot ser notificada al conductor i s'acaben publicant al butlletí oficial de la província en què s'ha comès la infracció. La DGT és conscient que encara que les notificacions es publiquin en aquests butlletins provincials molt pocs conductors les consulten.

Quan entri en funcionament el TESTRA serà més difícil no donar-se per assabentat de les multes perquè qualsevol conductor podrà, introduint-hi el DNI, comprovar quines multes té pendents, d'una manera ràpida i senzilla.

El pròxim dijous també entrarà en vigor l'adreça electrònica vial (DEV), una bústia electrònica obligatòria per a les empreses i opcional per als particulars en què es podran rebre les notificacions de trànsit, les sancions, els recordatoris per passar la inspecció tècnica de vehicles (ITV) i avisos diversos, com la data en què caducarà l'assegurança.

Tots aquests avisos podran ser enviats al mòbil per SMS o al correu electrònic. Un cop rebuda la notificació, es deixaran deu dies de marge per llegir-la abans que es doni per notificada i comenci a comptar el termini per formular al·legacions, pagar la sanció o fer els tràmits que siguin necessaris.

Com a pròxims projectes, la DGT preveu posar en funcionament, en el primer trimestre del 2011, un sistema que permeti fer al·legacions per internet i, en el segon semestre, tenir enllestida una altra aplicació informàtica que permeti als conductors accedir al seu expedient a través de l'ordinador.