Les mares podran treballar a temps parcial després del permís per maternitat

Les mares que acabin de tenir un fill podran tornar a la feina, a temps parcial, un cop passades les sis primeres setmanes, sempre que hi hagi acord amb l'empresa. La mesura també s'aplicarà als pares que s'hagin acollit al permís de maternitat.
Les mares podran treballar a temps parcial després del permís per maternitat
CONSELL DE MINISTRES

Les mares podran treballar a temps parcial després del permís per maternitat

Les mares que acabin de tenir un fill podran tornar a la feina, a temps parcial, un cop passades les sis primeres setmanes, sempre que hi hagi acord amb l'empresa. La mesura també s'aplicarà als pares que s'hagin acollit al permís de maternitat.
Actualitzat
Les baixes i prestacions per maternitat canviaran a partir d'ara. El consell de ministres ha decidit que, passades les sis setmanes després del naixement del nadó, la mare es podrà incorporar a la seva feina a temps parcial. El ministre de treball, Juan Carlos Aparicio, ha explicat que entre les novetatshi ha que de les 16 setmanes de la baixa, 6 s'hauran de fer de forma obligada i la resta és podran ampliar si s'opta per una jornada a temps parcial. Aixó vol dir que les 10 setmanes es poden convertir en 20, si es treballa mitja jornada. Un cop acabat el període de baixa per maternitat es podrà tornar a la feina ja amb l'horari i la jornada habituals. En cas que fos el pare el que hagués demanat el descans, també podrà demanar incorporar-se a la feina amb una jornada més curta. Això es podrà fer sempre que hi hagi acord entre l'empresari i el treballador. La part corresponent a la jornada de treball la pagarà l'empresa, i la proporcional al descans per maternitat, la Seguretat Social. A aquesta nova mesura s'hi podran acollir també els pares adoptius que, a més, si adopten més d'una criatura de cop, hi sumaran un subsidi especial.