Les illes Balears tenen una Sindicatura de Comptes per primera vegada

Per primera vegada, les Balears tenen una Sindicatura de Comptes, formasa per Antoni Aguiló, Antoni Valdivieso i Pere Antoni Mas, que fiscalitzarà els comptes de la comunitat autònoma i vetllarà perquè no es cometin irregularitats en els pressupostos anuals. Els nous membres de la Sindicatura han pres possessió del seu càrrec en el Parlament balear, en presència del president de l'executiu autònom, Francesc Antich, i del president de la cambra, Maximiliano Morales (UM).
Les illes Balears tenen una Sindicatura de Comptes per primera vegada
Palma de Mallorca

Les illes Balears tenen una Sindicatura de Comptes per primera vegada

Per primera vegada, les Balears tenen una Sindicatura de Comptes, formasa per Antoni Aguiló, Antoni Valdivieso i Pere Antoni Mas, que fiscalitzarà els comptes de la comunitat autònoma i vetllarà perquè no es cometin irregularitats en els pressupostos anuals. Els nous membres de la Sindicatura han pres possessió del seu càrrec en el Parlament balear, en presència del president de l'executiu autònom, Francesc Antich, i del president de la cambra, Maximiliano Morales (UM).
Actualitzat
Morales ha destacat que els tres síndics "no són investigadors del dia a dia, però començaran controlant si hi ha anomalies en els pressupostos de l'any 2000". En la seva intervenció, els tres síndics han explicat que les despeses amb diners públics de l'ecotaxa (el polèmic impost turístic que s'aplica a les Balears) no tindran prioritat en els seus plans, tal com han sol·licitat tant el Partit Popular com Els Verds. El nou organisme podrà rebre suggeriments i peticions del govern balear i del Parlament, però principalment fiscalitzarà els comptes, analitzarà totes i cadascuna de les despeses i comprovarà quin destí han tingut els diners públics.