Les farmàcies d'Osona s'adapten a la nova atenció mèdica nocturna i només hi haurà servei de guàrdia a les nits a Vic, Manlleu i Torelló

Vic.- Manlleu, Torelló i Vic seran les tres úniques poblacions d'Osona que tindran farmàcia de guàrdia durant les nits. Entre finals d'aquest mes i inicis del juliol 's'adequarà' el servei que es dóna en els municipis que es consideren com àrees semi urbanes i rurals d'acord amb la nova organització de l'atenció mèdica nocturna. Des de l'1 d'abril el servei de metge durant les nits s'ha concentrat a Vic. Segons la secretària del Col·legi de Farmacèutics, Maria Calvo, 'no té massa sentit' que les farmàcies estiguin obertes si no hi ha atenció mèdica. Un decret de l'any 97 diu que hi ha d'haver farmàcia de guàrdia si hi ha més de tres farmàcies al municipi o si hi ha atenció mèdica continuada .
Les farmàcies d'Osona s'adapten a la nova atenció mèdica nocturna i només hi haurà servei de guàrdia a les nits a Vic, Manlleu i Torelló

Les farmàcies d'Osona s'adapten a la nova atenció mèdica nocturna i només hi haurà servei de guàrdia a les nits a Vic, Manlleu i Torelló

Vic.- Manlleu, Torelló i Vic seran les tres úniques poblacions d'Osona que tindran farmàcia de guàrdia durant les nits. Entre finals d'aquest mes i inicis del juliol 's'adequarà' el servei que es dóna en els municipis que es consideren com àrees semi urbanes i rurals d'acord amb la nova organització de l'atenció mèdica nocturna. Des de l'1 d'abril el servei de metge durant les nits s'ha concentrat a Vic. Segons la secretària del Col·legi de Farmacèutics, Maria Calvo, 'no té massa sentit' que les farmàcies estiguin obertes si no hi ha atenció mèdica. Un decret de l'any 97 diu que hi ha d'haver farmàcia de guàrdia si hi ha més de tres farmàcies al municipi o si hi ha atenció mèdica continuada .