Les empreses de les obres del metro del Carmel pagaran 51 milions a la Generalitat per les despeses de l'enfonsament

Les empreses responsables de les obres que es van fer al túnel de maniobres de la línia 5 del metro al barri barceloní del Carmel, la qual cosa va provocar-ne l'enfonsament, i les companyies d'assegurances pagaran fins a 51 milions d'euros a la Generalitat, en concepte de les despeses causades pel sinistre. No obstant això, la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques ha assegurat que "la quantitat repercutible pels danys i responsabilitats econòmiques és de 66,3 milions d'euros", però finalment rebrà una xifra inferior de les empreses constructores.
Les empreses de les obres del metro del Carmel pagaran 51 milions a la Generalitat per les despeses de l'enfonsament
Barcelona

Les empreses de les obres del metro del Carmel pagaran 51 milions a la Generalitat per les despeses de l'enfonsament

Les empreses responsables de les obres que es van fer al túnel de maniobres de la línia 5 del metro al barri barceloní del Carmel, la qual cosa va provocar-ne l'enfonsament, i les companyies d'assegurances pagaran fins a 51 milions d'euros a la Generalitat, en concepte de les despeses causades pel sinistre. No obstant això, la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques ha assegurat que "la quantitat repercutible pels danys i responsabilitats econòmiques és de 66,3 milions d'euros", però finalment rebrà una xifra inferior de les empreses constructores.
Actualitzat
El pagament és fruit del conveni firmat per la Conselleria, l'empresa pública adjudicadora GISA i els responsables de la Unió Temporal d'Empreses constructores de la línia 5 del metro, juntament amb les seves asseguradores, sobre les responsabilitats econòmiques derivades de l'enfonsament del Carmel, el 27 de gener del 2005.

El conveni té com a objectiu tornar a la Generalitat les despeses derivades de l'accident i liquidar les responsabilitats econòmiques, que comprenen la demolició de diversos edificis i els danys en el perímetre d'influència de l'esvoranc.