Les emissions de CO2 dels vaixells triplica les xifres calculades fins ara pels experts

Un informe de l'ONU que publica el diari britànic "The Guardian" apunta que el volum d'emissions de CO2 que surten de la flota mercant mundial triplica les xifres de què es tenia constància fins ara. El conjunt d'emissions de gasos d'efecte hivernacle que produeixen els vaixells de tot el planeta suposa 1.120 tones anuals, el 4,5% del total, mentre que fins ara es creia que amb prou feines eren 400 tones. A més, es calcula que les emissions d'aquest sector augmentaran un 30% fins al 2020. L'estudi l'han fet científics de diversos països a partir de dades més exactes subministrades per les mateixes companyies navilieres i petroleres.
Les emissions de CO2 dels vaixells triplica les xifres calculades fins ara pels experts
Regne Unit

Les emissions de CO2 dels vaixells triplica les xifres calculades fins ara pels experts

Un informe de l'ONU que publica el diari britànic "The Guardian" apunta que el volum d'emissions de CO2 que surten de la flota mercant mundial triplica les xifres de què es tenia constància fins ara. El conjunt d'emissions de gasos d'efecte hivernacle que produeixen els vaixells de tot el planeta suposa 1.120 tones anuals, el 4,5% del total, mentre que fins ara es creia que amb prou feines eren 400 tones. A més, es calcula que les emissions d'aquest sector augmentaran un 30% fins al 2020. L'estudi l'han fet científics de diversos països a partir de dades més exactes subministrades per les mateixes companyies navilieres i petroleres.
Actualitzat

Les emissions de diòxid de carboni que surten de la flota mercant mundial triplica les xifres de què es tenia constància fins ara. Aquestes emissions suposen 1.120 tones anuals, el 4,5% del total de les emissions dels gasos que contribueixen a l'efecte hivernacle. Fins ara el Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic havia calculat que les emissions procedents d'aquest sector no superaven els 400 milions de tones anuals. Però ara, amb el nou estudi, s'han utilitzat dades molt més exactes, subministrades per la mateixa indústria petrolera i naviliera a l'Organització Marítima Internacional. Segons aquestes dades, els experts calculen que les emissions d'aquest sector augmentaran un 30% fins al 2020.

El responsable del grup d'estudi del canvi climàtic de l'ONU, Rajendra Pachauri, ha explicat que els països europeus no han tingut en compte aquestes emissions a l'hora de fixar els seus objectius contra l'escalfament global, i que caldrà incloure-les en el pròxim acord de Nacions Unides.

Segons "The Guardian", els resultats de l'informe poden ser incòmodes pels mateixos governs que han finançat l'estudi. Aquests executius i la Unió Europea han minimitzat sistemàticament l'impacte de la flota mercant i assenyalaven que representaven almenys el 2% de les emissions globals de CO2. És precisament per aquest motiu que no les van incloure en les seves estimacions nacionals.
La publicació de l'estudi augmentarà la pressió sobre els armadors dels bucs perquè comencin a utilitzar carburants més nets. La UE també haurà d'incloure la indústria naviliera en el seu mecanisme per bescanviar emissions de CO2.

Els estudis que s'havien fet fins ara tenien en compte la quantitat de combustible que les empreses compraven, però aquest ha analitzat altres variables com la mida dels motors dels vaixells i els temps de navegació. L'estudi també analitza altres qüestions ambientals relacionades amb els vaixells, com les emissions de sulfur i sutge que produeixen, responsables del càncer i de la pluja àcida, i que s'incrementaran un 30% els pròxims 12 anys.