Les elèctriques no podran tallar la llum a les llars en risc sever d'exclusió social

Segons l'esborrany que el govern espanyol ha enviat a les comunitats autònomes, les companyies elèctriques no podran tallar el subministrament elèctric a les llars en risc sever d'exclusió social
Les elèctriques no podran tallar la llum a les llars en risc sever d'exclusió social

Les elèctriques no podran tallar la llum a les llars en risc sever d'exclusió social

Segons l'esborrany que el govern espanyol ha enviat a les comunitats autònomes, les companyies elèctriques no podran tallar el subministrament elèctric a les llars en risc sever d'exclusió social
Redacció Actualitzat
Les companyies elèctriques no podran tallar la llum a les llars en risc sever d'exclusió social

Les companyies elèctriques no podran tallar la llum a les llars en risc sever d'exclusió social

El govern ha enviat a les comunitats autònomes els principals aspectes del reglament que desenvolupa el reial decret llei del bo social elèctric, dins del qual es fixen categories diverses per a les "llars vulnerables" en virtut d'uns llindars de renda.

L'esborrany de reglament es basa en criteris de renda de la unitat familiar. En el text, es creen categories de llars vulnerables d'acord amb uns llindars de renda establerts mitjançant l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), que s'ampliaran per a una sèrie de circumstàncies especials (grau de discapacitat i altres), basades en supòsits socioeconòmics.

Una de les categories és la de "llars vulnerables severes", que es beneficiaran d'un descompte més elevat que el que tindran altres consumidors considerats vulnerables. Les companyies podran tallar el subministrament si no reben el pagament de la factura en dos mesos des de la reclamació de pagament, però en el cas dels consumidors vulnerables acollits al bo social el termini s'amplia a quatre mesos.

Okupen una oficina d'Endesa per reclamar comptadors de llum per a quatre famílies

A més, les administracions competents en política social comptaran amb un llistat actualitzat de les suspensions del subministrament elèctric previstes, a fi que puguin identificar si afecten consumidors en risc d'exclusió social i adoptar accions per assegurar la protecció d'aquells amb problemes d'inserció social i que aquests no pateixin talls.

En el cas de les llars vulnerables severes en situació d'exclusió social, el text preveu que les administracions es facin càrrec de la meitat del rebut, mentre que l'altra meitat l'haurà d'assumir la companyia energètica, ja que el subministrament serà declarat essencial. Amb això, s'impedirà que se'ls pugui tallar el subministrament.

Les administracions podran utilitzar la informació del llistat de suspensions previstes per incloure aquests consumidors en el bo social i en els seus programes d'assistència social, segons procedeixi.